Malé muzeum komunikace

Devadesátá léta byla úžasnou dobou rozmachu svobodné komunikace a výměny informací. Po pěti dekádách nesvobody a omezených tržních možností si lidé začali pořizovat vysílačky, telefonní linky a počítače a s jejich pomocí navzájem komunikovat. Většina způsobů komunikace, které se v té době používaly, nicméně po roce 2000 s nástupem levného a dostupného připojení k Internetu a mobilních telefonů upadla v zapomnění a dnes je využívají jednotky lidí, pokud vůbec.

Cílem těchto stránek je alespoň se pokusit je zmapovat a uchovat informaci o nich pro budoucnost. Jedná se zejména o tyto oblasti:

Sbírat stará rádia, historické počítače, mobilní telefony atd. - to vše je relativně jednoduché, jedná se totiž o fyzické předměty, kterých sice může být omezené množství, ale přesto existují. Když se ale přestane používat nějaká online služba, vysílat na nějaké frekvenci, vypne se BBS nebo zruší server, jsou prostě pryč. Zdokumentovat je bude proto mnohem těžší a tak tyto stránky budou zřejmě navěky nekompletní. Důležité ale je se alespoň pokusit.