Programy v jazyce C

Tady si můžete stáhnout a prozkoumat některé mé prográmky. Protože windows narozdíl od unixů standardně neobsahují kompilátor jazyka c, přikládám ke zdrjovým kódům vždy binárku pro windows. Všechny zde uvedené programy jsou šířené pod licencí GNU/GPL2

Utilitka ReCoPa

Program:ReCoPa verze 0.5
Popis:Utilitka pro převod textových souborů mezi různými kódovými stránkami (CP-852 (DOS), Kameníci, ISO 8859-2 (UNIX), CP-1250 (Windows), CP-895 (MJK), CP-896 (Mazowia), CWI a další je možno jednoduše dopsat v souboru recopa.rc). Archiv obsahuje zdrojový kód a binárku pro windows.
Kompilátor:bcc verze 3.1 (dos); bcc32 verze 5.5 (windows); egcs verze 2.91.66 (unix)
Archiv:recopa05.zip

Utilitka Whatsnew

Program:Whatsnew snapshot 20040326
Popis:Utilitka na scanování disků a objevování nových souborů. Archiv obsahuje zdrojový kód a binárku pro windows.
Kompilátor:MinGW 3.1 (windows); egcs verze 2.91.66 (unix)
Archiv:whats20040326.zip

Knihovna RcFiles

Program:RcFiles snapshot 20031229
Popis:C-čková knihovna pro čtení z conf souborů.
Kompilátor:MinGW 3.1 (windows); egcs verze 2.91.66 (unix)
Archiv:rcfiles20031229.zip

Utilitka MyFind

Program:MyFind snapshot 20040219
Popis:Utilitka napodobující unixový příkaz find.
Kompilátor:MinGW 3.1 (windows); egcs verze 2.91.66 (unix)
Archiv:myfind20040219.zip

Utilitka Remote logger

Program:Remote logger snapshot 20040224
Popis:Utilitka pro vzdálené logování přes tcp/ip.
Kompilátor:MinGW 3.1 (windows); egcs verze 2.91.66 (unix)
Archiv:remotelogger20040224.zip

Utilitka GetHostBy

Program:GetHostBy 20040217
Popis:Utilitka pro překlad ip na jméno a naopak.
Kompilátor:MinGW 3.1 (windows); egcs verze 2.91.66 (unix)
Archiv:gethostby20040217.zip

Utilitka MpInfo

Program:MpInfo 20040218
Popis:Utilitka pro vytváření seznamů mp3 (vypisuje info z hlavičky).
Kompilátor:MinGW 3.1 (windows); egcs verze 2.91.66 (unix)
Archiv:mpinfo20040218.zip