Stránka o Delphi

Jayzk Delphi je asi jeden z nejlepších jazyků pro rychlý vývoj aplikací pod os Windows, a prostřednictvým projektu Kylix už asi i pro unixové systémy. Ale s prostředím Kylix nemám žádné osobní zkušenosti. Na týhle stránce uvádim svůj pokus o hru tetris v Delphi a několik tipů řešení různých problémů.

Všechny zde uvedené programy jsou šířené pod licencí GNU/GPL2

Hra tetris

Program:Tetris 1.0
Popis:Známá hra tetris. Archiv obsahuje zdrojový kód a binárku pro windows.
Kompilátor:Delphi verze 2.0
Archiv:tetr10.zip

Přístup přímo k portům zařízení

// Vstup Adresa - adresa portu
//    Hodnota - hodnota bajtu zapisovaného na port
procedure PortOut( Adresa: word; Hodnota: word); register; assembler;
asm
  XCHG AX,DX
  Out DX,AL
end;
// Vstup Adresa - adresa portu
// Výstup    - hodnota bajtupřečteného z portu
function PortIn(Adresa: word): byte; register; assembler;
asm
  Mov DX,AX
  XOR EAX,EAX
  In AL,DX
end;

Jak vytvořit aktivní internetový odkaz

1) Přidejte do USES unitu ShellApi
2) ShellExecute(0,'open',Pchar('www.seznam.cz'),nil,nil,Sw_ShowNormal)
3) Tato funkce vrati číslo, pokud je číslo menší než 35 tak došlo k chybě