Zásadně nesouhlasim s brannou povinností a proto tady dávám k dispozici vzorové prohlášení o odepření výkonu vojenské služby, které jsem kdysi objevil na Internetu a moc se mi líbilo.

Originál naleznete na adrese http://maja.jinak.cz/html/civilka.htmProhlášení o odepření výkonu vojenské základní (náhradní) služby
na základě zákona o civilní službě


Já ............... r.č. ............. bytem ..................

odmítám vykonat základní (náhradní) vojenskou službu, a to z důvodů mého svědomí ,vědomí a vlastního přesvědčení. Jsem pacifista a odmítám být cvičen a učen znalostem a vědomostem, vedoucím k zabíjení či ublížení na zdraví lidským bytostem (byť i v sebeobraně). Mám odpor ke zbraním jakéhokoliv druhu. Jsem přesvědčen, že konflikty se dají řešit i jinou cestou než násilím. Mé morální a etické svědomí mi nedovoluje podrobit se základní (náhradní) vojenské službě.

Jelikož jako občan České republiky dodržuji platné zákony, jsem připraven vykonat jako náhradu civilní službu." podpis + vaše jméno "