EXEKUČNÍ VÝMĚR


Na základě zhodnocení výsledků posledního sčítání lidu ve Vašem regionu a na doporučení Obvodního úřadu pro životní prostředí bylo konstatováno, že jste dosáhl patřičného věku a zchátralosti, takže svým zjevem silně znehodnocujete životní prostředí, a proto o Vás lidé nestojí a společnost od Vás nic neočekává.

Žádáme Vásp. .........................................................................


aby ste se dostavil do 10 dní od obdržení tohoto výměru do budovy krematoria v .................................................. a přihlásil se u pece č. 2 za účelem Vašeho zpopelnění, protože obyvatele svým vzhledem znervózňujete a přivádíte do infarktových situací, čímž porušujete ustanovení §6 a §7 odst. 1 trest. Zákona č. 108/1967 Sb. O ochraně zdraví lidu.

Jste povinen přinést si s sebou:

Výdaje na úřední výkon činí 500,- Kč. V případě že byste propadl roštem započítáme pozůstalým poplatek 120,- Kč za vyhrabání popela. V případě, že souhlasíte s tím, aby Váš popel byl použit na hnojení, poskytujeme Vám slevu 24,- Kč za 1 kg popela. V případě že by se popel použil na čištění mosazných předmětů, poskytujeme slevu 9,- Kč za 1 kg popela. Dále zakazujeme 24 hod. před exekucí požívat alkoholické nápoje s výjimkou 8 % piva, aby při zpopelnění nedošlo k výbuchu. Jestliže trpíte vodnatostí mozku, jste povinen toto nahlásit předem obsluze pece, aby se zabránilo předčasnému uhašení ohně. Před exekucí si dobře umyjte nohy, abyste nenarušil vážnost obřadu. Zlaté zuby Vám vybijeme před obřadem zadarmo. Jste-li drobnější postavy, mohl by Vás vykouřit vrátný ve své dýmce za paušální poplatek 50,- Kč, samozřejmě se všemi poctami.

UPOZORNĚNÍ:


SPÁLENÍ ZDAR!
S pozdravem Ing. Světožár Oheň Fun