Murphyho zákony (I)

Motto: My, vůlí disponující bytosti, řízené z neznáma, pro nepříjemnosti uděláme i nemožné. Tak mnoho jsme pracovali pro dosažení nepatrných výsledků, že nyní jsme ochotni libovolně dlouho pracovat i na ničem. Příjemnou zábavu Vám přeje Berk.

1. Murphyho zákon
Může-li se něco pokazit, pak se to určitě pokazí.

Důsledky:
1. Z více věcí, které se mohou pokazit, se pokazí právě ta, jejíž porucha způsobí nejvíce škody.
2. Nic není tak lehké, jak se zdá.
3. Existuje-li něco bezporuchového, určitě se to pokazí.
4. Vše je zdlouhavější víc, než si myslíte.
5. Vždy, když se rozhodneme něco udělat, musíme předtím udělat něco jiného.
6. Každé řešení plodí nové problémy.
7. Když se ti zdá, že je vše v pořádku, určitě jsi něco přehlédl.
8. Události samy od sebe spějí od zlého k ještě horšímu.
9. Je nemožné něco vyřešit bez chyb, neboť ty jsou vynalézavější, než my.
10. Příroda nadržuje skrytým chybám.
11. Může-li špatně dopadnout více věcí, pak špatně dopadne ta, která způsobí nejhorší následky nejširšímu okruhu lidí.
12. Usmívejte se...zítra bude hůř.
13. Může-li se pokazit několik věcí za sebou, pokazí se v nejnevhodnějším pořadí.
14. Dříve nebo později se musí vyskytnout nejhorší možná souhra okolností.
15. Vyčerpáš-li všechny možnosti řešení problému, existuje určitě jiné řešení, zřejmé všem ostatním na první pohled.
16. Jestliže se cítíte dobře, nedělejte si starosti. Ono to zas přejde.

McDonaldův důsledek
Za jakýchkoliv okolností je správný čin určován událostmi, které následují.

O`Toolova poznámka
Murphy byl optimista !!!

2. Murphyho zákon
Na každou otázku existuje jednoduchá, snadno pochopitelná, nesprávná odpověď.

Ginsbergovy teoremy
1. Zvítězit nemožno.
2. Ustoupit nemožno.
3. Nerozhodný výsledek nelze dosáhnout

Scottův zákon
Když objevíte a odstraníte chybu, zjistíte, že předtím to bylo dobře.

Zymurgiho 7. důsledek
Nic není samo od sebe bezchybné. Takže je-li něco v pořádku, tak určitě něco v pořádku není.

Gumpersonův zákon
Pravděpodobnost výskytu jevu je nepřímo úměrná jeho chtěnosti.

Princip rozvoje dynamiky systému
Když cokoliv vyndáš z krabice, tak jediným způsobem, jak to dostat nazpět, je použít větší krabici.

Zákon nezvratnosti hypotéz
Kladná očekávání rodí negativní výsledky. Záporná též.

Důsledky:
1. Co se začne dobře, dopadne špatně.
2. Co se začne špatně, dopadne ještě hůře.

Základy zahradnictví
1. Nářadí jiných je použitelné jen na jejich zahradách.
2. Speciální čudlíky nefungují.
3. Nejvíce je toho, co je nepotřebné.

1. zákon cyklistiky
Každá cesta vede do kopce a proti větru.

1. pravidlo životních cest
Většina dobře prošlapaných cest nikam nevede.

Johnsonův-Lairdův zákon
Zuby začínají bolet zásadně v sobotu večer.

Zákon namazaného chleba
Pravděpodobnost pádu namazaného chleba namazanou stranou dolů je přímo úměrná ceně koberce.

Princip perverzity přírody
Nikdy nelze předem určit, kterou stranu chleba namazat.

Bellův zákon
Jestliže vytočíte omylem špatné telefonní číslo, nikdy není obsazeno.

Ettoreho empirický postřeh
Druhá řada postupuje rychleji.

Doplněk (frontové zákony) :
1. Po přestoupení do druhé řady si řady úlohy vymění.
2. Když máš užuž přijít na řadu, změní se pravidla.
3. Čekáte-li v dlouhé frontě, lidé stojící za vámi jsou „převeleni" do nové, krátké fronty.
4. Odskočíte-li si na okamžik z krátké fronty, změní se v mžiku v dlouhou frontu.
5. Krátká fronta před vchodem se vždy mění na dlouhou frontu uvnitř.
6. Jestliže stojíte dost dlouho na jednom místě, vytvoříte frontu.

Bobův zákon
Ať hledáš cokoliv kdekoliv, vždycky to najdeš v posledním šuplíku.

Atwoodův zákon
Knihu nelze ztratit půjčováním. Z toho se vymykají knihy, na kterých ti záleží.

Johnsonova věta
Když ti chybí jediné číslo časopisu, je v něm určitě článek, který by sis nejraději přečetl.

Důsledek:
Ani jeden z tvých přátel ho nekoupil, nebo zahodil, nebo ztratil.

Zákon aplikovaného chaosu
Na součástce, kterou výrobce nedodal, závisí provozuschopnost 75% zásilky.

Důsledek:
Tuto součástku výrobce na 50% ani nevyrobil.

Skinnerova konstanta
je taková hodnota, kterou je třeba výsledek vynásobit, vydělit, nebo ji k výsledku přičíst, nebo odečíst tak, abychom dostali požadovanou hodnotu.

Hornerova věta
Praxe je přímo úměrná počtu zničených zařízení.

Whatsonův princip
Spolehlivost přístroje je nepřímo úměrná počtu a důležitosti sledujících osob.

Cheopsův zákon
Nic se nedokončí ve stanoveném čase a za stanovené peníze.

Zákon přesnosti
K vyřešení problému pomůže hlavně znalost řešení.

Finangelův zákon
Když se pokus podařil, něco není v pořádku.

Mayerův teorem
Jestliže fakta neodpovídají teorii, je nutno je odstranit.

Důsledek:
Pokus je úspěšný, je-li nutné anulovat pouze polovinu pozorování v zájmu dosažení kladného výsledku.

Peerův zákon
Vyřešení problému změní jeho podstatu.

Petův zákon
Úspěšný pokus není třeba opakovat.

Podmínka neúspěchu
Žádný neúspěšný pokus není úplný nezdar. Vždy může posloužit jako odstrašující příklad.

Cooleův axiom
Množství inteligence na zemi se nemění. Jen počet lidí narůstá.

Lorentův axiom
Optimista se domnívá, že svět, ve kterém žijeme, je nejlepší ze všech možných; pesimista se obává, že je tomu skutečně tak.

Poznatek:
Pesimista je dobře informovaný optimista.

Katzův zákon
Lidé a státy na zemi budou konat rozumně, až když vyčerpají všechny ostatní možnosti.

Zákon selektivní gravitace
Předměty padají k zemi tak, aby způsobily co nejvíce škody.

Důsledek:
1. Vždy spadne ta nejchoulostivější součástka.
2. Na nohu padá vždy ta nejtěžší.

Zákon ergonomiky
Jestliže při práci odložíme nástroj s tím, že práci s ním jsme již ukončili, je jisté, že ho budeme ještě potřebovat.

Loweryho zákon
Zasekne-li se, použij sílu. Ulomí-li se, stejně ho bylo potřeba vyměnit.

Anthonyho zákon
Nenamáhej se, použij větší kladivo.

Cahnův axiom
Selžou-li všechny pokusy zapojit přístroj, je na čase přečíst si návod.

Klipsteinovy aplikované zákony
1. Přípustné odchylky se hromadí tak, aby způsobily maximum potíží.
2. Motor se začne otáčet na opačnou stranu.
3. Systém, zajišťující spolehlivost stroje, obvykle vyřadí z provozu ostatní systémy.
4. Jistič chránící přístroj zůstane nepoškozený, protože přístroj shoří dřív.