Tato stránka bude v nejlbižší době přesunuta na můj nový web: www.cbpmr.cz
 Pro bastlíře ...    
 Start  | Lokátory  | Lokátorová mapa ČR  | Výškopis ČR/SR  | TIPY:  Hodinový manžel  | Rekonstukce bytů a koupelen | Bazar radiotechniky  
 

Obsah stránky:   [ Echomike EC2018 |  Mikrofonní kompresor  | Mikrofonní předzesilovač | Odpojovač vybité baterie|

 Jednoduchý PSV metr (CB) | Jednoduchý Matchbox (CB)  | Ochrana proti přepólování


Schéma Echomikrofonu EC 2018

Jde o základní schéma výborného mikrofonu řady Densei EC 2018. Téměř stejnou koncepci požívá i firma Sadelta. V zapojení jsou použity tři integrované obvody (LM4558 - op. zesilovač, MN3102 - oscilátor a MN3208 - zpožďovací linka). Sám jsem úspěšně postavil několik těchto mikrofonů a člověk kromě radosti ze stavby dokonce ušetří i nějakou tu kačku.

Trimr P 1 je šoupací, kterým nastavujeme intenzitu echa, trimr P 2 je k nastavení hlasitosti majku a P 3 určuje časování echa tzn. jak dlouhý dozvuk bude echo mít. Ve schématu nejsou naznačeny přepínače klíče. Při klíčování  (vysílání)  se pouze připojuje živí vodič elektretového mikrofonu a 9V napájení. Je tedy potřeba dvoupólový přepínač.

 IO lze sehnat např. u firmy Nediskerr ( orientační ceny : MN3102 - 40Kč,  MN3208 - 230Kč,   MC4558CN - 15Kč, ostatní kondenzátory a odpory asi 40.-  = dohromady asi 340.-  ) Samozřejmě ještě musíme sehnat vhodný klíčovací isostat a potenciometr na nastavení úrovně echa. Perfektně a poměrně snadno se dá takto postavit například stolní echomikrofon  do 500.- !Mikrofonní předzesilovač s kompresorem

Předzesilovač lze úspěšně použít ke všem druhům stanic CB. Signál z elektretového mikrofonu je zesílen tranzistorem T1 - tento stupeň má zisk asi 20dB. Následuje proměnný dělič se ziskem opět 20dB. Zesílení je možno upravit změnou hodnot R5, R10 a R14. Následující stupeň s OZ2 zesiluje napětí za kompresorem dynamiky na požadovanou úroveň.Pokud by modulace stanice po aplikování kompresoru byla přemodulovaná je možno do výstupu vřadit miniaturní trimr (např. 50k). Popřípadě ubereme zisk v samotné stanici. Teprve dobře "sladěný" mikrofonní zesilovač se stanicí splní svůj účel.

Možný návrh desky s plošnými spoji pro kompresor dynamiky (převzato z AR).

Univerzální mikrofonní předzesilovačTento předzesilovač lze použít jak pro mikrofonní vložky dynamické tak pro elektretové pecky. Pomocí můstků m1 a m2 určíme jakou vstupní impedanci zesilovač bude mít. Jestliže použijeme elektret tak propojíme m1 a rozpojíme m2. Při použití dynamického mikrofonu o impedanci do 1000 ohmů, m1 naopak rozpojíme a m2 propojíme.
Zesilovač má celkové zesílení asi 40dB. Je možno se držet těchto vzorečků pro úpravu zisku:
A1 = 1 + R6 / R5
A2 = R10 / R11
A1+A2 = celkové zesílení

Rozsah napájecího napětí je od 6V do 16V


Odpojovač vybité baterie

Mnozí z vás na portejblech používají bezúdržbové olověné akumulátory.To aby jsme jim nezkracovali životnost je nutné dodržovat určitá pravidla. Mezi ně patří i nutnost sledovat napětí baterie při používání a nedopustit vybití pod zátěžové napětí 10.5V. Při poklesu pod toto napětí dochází v baterii k chemickým pochodům, které trvale baterii znehodnocují a snižují trvale její kapacitu. Proto je výhodou si postavit jednoduchý indikátor, který vám přesně ukáže kdy baterie poklesla na kritické napětí a je nutné přestat z ní ždímat energii.

Na stavbu takového pomocníka jsem použil málo známý integrovnaý obvod řady TL77.. (cca 20Kč). Princip obvodu je patrný z blokového schématu. Hlídané napětí je přivedeno přes interní dělič (R1= 7,8K a R2= 10k) naschmittuv klopný obvod, kde se porovnává s interním referenčním napětím 2,5V. V případě poklesu napětí pod tuto mez jsou aktivovány  výstupy: 5 a 6 ( 6 je negovaná). Po opětovném zvýšení napětí dojde se zpožděním k reaktivaci výstupů. Prodlevu určuje kapacita připojeného externího kondenzátoru na vývod č.3.


Následuje samotné schéma zapojení. Pokud byste místo pouhé signalizace svítivou LED chtěli aktivovat třeba nějaký bzučák, nebo donutit zařízení aby se rovnou odpojilo je možno přes spínací tranzistor aplikovat relé. Nazanačuji to přerušovaně ve schémátku.Trimrem lze jednoduše nastavit různé napětí při kterém se bude Led rozsvěcovat. Pro náš účel nastavujeme, tak že připojíme nejdříve na svorky zdroj 10,5 voltu a trimrem pomalu otáčíme než dioda začne reagovat. Pro ověření připojíme regulovatelný zdroj napětí a voltmetr. 


Jednoduchý měřič PSV

Když budete jen trošku šikovní lze doma postavit za pár hodinek i PSV měřák. Skládá se z panelového ručkového měřidla (citlivost do 100uA), konektorů, potenciometru, přepínače, kondenzátorů, rezistorů, diod (GA201 nebo BAT43 ...) a plošného spoje.(viz obrázky).


PSV metr by měl být realizován na plošném spoji dle následujícího vzoru. Potenciometr a přepínač jsou umístěny mimo plošný spoj a přípojné body jsou označeny K1 ( na polohu přep. FWD) a K2 (na polohu přep. REF). Panelové PL konektory by měly být připájeny přímo do plošného spoje. Zemnící část konektorů se připevní čtyřmi šroubky s maticemi a je spojená zároveň vodivě s kovovou krabičkou ...
Po dokončení je nutné přístroj ocejchovat a popsat supnici. Pro cejchování je vhodné si udělat z bezindukčních rezistorů umělé zátěže o různých hodnotách (od 50 do 150 ohmů). Kdy naměřená výchylka ručičky přístroje při 50 ohmech je PSV=1, při 75ohmech je PSV=1,5 při 100 ohmech je PSV=2 při 150 ohmech je PSV=3 ... dle vzorce PSV = odpor v ohmech /50

Zmíněná laboratorní zátěž může vypadat například takto:


akorát je nutné měřit rychle, aby se rezistory moc nezahřáli a nezačali měnit s oteplením svojí hodnotu !!! (tím by se zkreslila výsledná hodnota PSV!!!)   /* tato fotka pochází z webu OK1CFP

Jednoduchý matchbox

Matcher nebo-li matchbox je zařízení, kterým transformujeme vstupní impedanci antény na výstupní impedanci radiostanice. Jednodušeji řečeno, "ladíme" anténu na nejlepší PSV. Matcher se tedy hlavně hodí při "portable" provozu, při laborování s anténami nebo při poruše antény na základně...Ani výroba vlastního Matchboxu (přizpůsobovacího anténního členu) není nikterak náročná. Schéma zapojení je převzato z Amatérského Radia. Je velice jednoduché. Horší je to s mechanickou konstrukcí. Použité kondenzátory jsou vzduchové - ladící (320+370pF z radiopřijímače DOMINO). Ty lze vymontovat z nějakého audio vraku nebo objednat v různých výprodejích (apod.) Kondenzátory by měly vydržet i 20W výkonu na 27MHz. Cívka je zhotovena pokud možno z postříbřeného drátu o průměru 1,5 mm, asi 8 závitů na průměru 12 mm. Tyto střeva by se měli umístit do plechové krabičky. Stínění celého matcheru je totiž podmínkou úspěchu. Nesmíme zapomenout na pevné připojení výstupních konektorů (panelových PL samic).Teď k provozu. Pokud jste celý matcher postavili, zapojuje se do soustavy klasicky:

CB stanice ---> PSV metr ---> matcher ---> anténa

Stanici zaklíčujeme na nejnižší možný výkon (pouze v případě stanice o laditelném výkonu !) a postupným protáčením obou kondenzátorů najdeme místo s PSV 1:1 nebo nejmenší možné. Tím je nastavení skončeno. Pouze upozorňuji na to, že vlastně pořád vysíláte, takže pozor na to, abyste se neladily na kanálu, kde je provoz. Proto je nutné procedůru "ladění" co nejvíce urychlit a nevysílat dlouho při velké výchylce PSV !!!

* V případě že používáte vyšší výkon než je 20 W, doporučuji zapojit sériově s ladícími kondenzátory ještě keramické kondenzátory 1nF/2kV. Tím se napětí rozdělí na obou kondenzátorech a zmenší se jejich zatížení. Zmenší se i jejich celková kapacita, nemělo by to být na úkor funkce přístroje. Takovýto matcher by měl vydržet i testování se 100Watty.

Ochrana proti přepólování radiostanice

 Schémátko asi nevyžaduje žádný další komentář, zapojení je poměrně známé a velmi praktické !

ochrana proti přepólování

 Design:  Jerry 


(c) 2004-2005 Jerryho WebPestré rádio: Rádio online

rádio-online