cemin nejlevnější spolehlivá třídička a počítačka mincí
ÚVODNapište nám

TPM-02 PC - kompletní dodávka: třídička a počítačka mincí a speciální software pro zpracování a vyhodnocování mincí.

  Made in Czech Republic

Systém Cemin:

- systém zpracování mincí z různých automatů

Tento systém byl vyvinut ve spolupráci s firmou provozující prodejní automaty. Systém Cemin umožňuje roztřídit a spočítat mince z jednotlivých automatů (zdrojů mincí), uložit tato data do počítače, dávkovat mince do banky, udělat výčetku do banky, vyhodnocovat výkonnost jednotlivých automatů, resp. pracovníků, archivovat data.

Schéma:


Popis činnosti:
Počítačka Cemin TPM-02 se propojí přes sériové rozhraní (COM) k počítači. V programu Cemin se vytvoří databáze zdrojů mincí (označení automatu, typ, umístění) a databáze pracovníků, kteří jsou oprávněni počítat mince.
Vybrané mince z jednotlivých automatů jsou počítány odděleně s následujícími informacemi: označení automatu, datum výběru mincí, inventura automatu, … . Tyto informace se společně s napočtenými hodnotami ukládají na pevný disk počítače, odkud je možno tyto informace exportovat do jiných účetních programů. Hodnoty se archivují a není je možno bez znalosti přístupového hesla jakkoliv upravovat. Hodnoty lze vyhodnocovat přímo v programu Cemin podle různých kritérií (automat, pracovník, období) nebo je lze vyhodnocovat v jiném tabulkovém procesoru (např. Excel).
Při počítání mincí z jednotlivých automatů se automaticky dávkují druhy mincí pro odnos do banky (tovární nastavení je dle ČNB). Při odvozu mincí do banky se vytvoří v počítači výčetka mincí odnášených do banky podle přinesených mincí. Tím se zabraňuje neoprávněné manipulaci s mincemi.