Mapa zeleného pekla
1. Tělocvična
2. Buzerák
3. Cháčko
4. Přijímač
5. Náš barák
6. Ošetřovna
7. Dům bolesti
8. Štáb divize
9. Věznice