Opsáno z knížečky Františka Synka

Říkáme si s dětmi

Vydal ArchArt 1994

ŠLA BABIČKA

 

V této skupině je soubor kresebných her doprovázených veršovánkami. Úkolem her je postupné rozvíjení jazyka a řeči dětí - chápání, poznávaní, rozvíjení řeči a zapamatování - ve spojení s jednoduchými grafickými proje­vy. Přitom řeč by měla podporovat rozvíjení konkrétních grafických projevů, ale také naopak zvládnuté pohyby rukou a prstů (jemná motorika) by měly dítě podněcovat k řečovému projevu, artikulačním obratnostem a doved­nostem.

Cílem těchto her je utváření souhry a součinnosti mezi viděním a grafickým projevem, což je nutným předpokladem pro budoucí úspěšné vzdělávání, především pro ovládnutí čtení a psaní. Účinný rozvoj součinnosti ruka-oko je optimálně možný pouze za předpokladu, že dítě při grafických projevech přednostně používá své genotypicky vedoucí ruky. Potlačování aktivity vedou­cí ruky u vrozených leváku brzdí a komplikuje řečový vývoj, nepříznivě ovlivňuje zrakové a sluchové vnímání a často vyvolává směrové poruchy a odchylky jak v projevech pohybových, tak ve vnímání.

Protože u mnoha dětí, které jsou považovány za pravoruké, nemusí být pravá ruka vrozeně vedoucí, je vhodné zpočátku zapojit do pohybových her obě ruce. Pohyby spojené s říkánkou se zprvu dělají ve vzduchu, ať bez "pisátek" nebo také s "pisátky". Potom je možné tyto pohyby zviditelnit třeba na tabuli pomocí křídy nebo navlhčené houbičky (dvou kříd a dvou houbiček) a nakonec na větších papírech pomocí dvou pastelek. Tyto hry je výhodné dělat ve stoje, aby pohyby rukou byly přirozené; proto papíry připevňujeme na tabuli nebo pokládáme na pulty. Ruce se v rytmu říkánky samovolně pohybují v protisměru a navzájem se podporují, takže pohyby jsou plynulé, bez křečovitosti.

 

 

Uvedeme alespoň několik příkladů; nejsou nutné mnohé různé hry, ale mnoho podobných her.

 

Hop a hop přes příkop,

hopy, hopy , přes příkopy.

 

 

 

 

Obměna: Skákal pes přes oves, přes zelenou louku...

 

Houpy, houpy

houpáme,

ve vodě se koupáme. ­

 

 

 

Obměna: Hou, hou, krávy jdou, nesou mléko pod vodou...

 

Točí se to, točí

jak na kolotoči.

Toč se, Ančo, toč,

 máme kolotoč.

 

 

 

Letí, letí letadlo,

pozor, aby nespadlo

Letí, letí jako drak

doletí až do oblak.

 

 

 

Motáme, motáme

klubíčko,

podívej se,

babičko.

 

 

 

Vaříme, vaří

kašičku,

na zeleném 

rendlíčku...

 

 

 

U motání klubíček nacvičíme zprvu jen plynulé kolečko nebo "sluníčko" (kroužení po obvodu). U klubíček můžeme namotávat jednak z obvodu do středu a jednak ze středu směrem, k obvodu nejdříve v jednom a později v opačném směru.

 

 

„Sluníčko“

 

 

 

První kresbičky skládá před dítětem dospělý a také sám pomalu říká příslušné doprovodné verše. Jakmile projeví dítě o tuto činnost zájem, kreslí spolu nebo vedle sebe dospělý i dítě; později vytváří dítě jednoduché kresbičky samostatně. Příslušné verše se říkají pomalu po krátkých frázích a s potřebnými přestávkami při dokončování jednotlivých grafických prvků; nikdy nespěcháme naopak záměrně zvolňujeme tempo kresebné (neverbální) i řečové (verbální) aktivity. Dospělý projevuje radost při každém sebemenším pokro­ku dítěte. Spojování artikulace s motorikou vedoucí ruky vede k lepšímu zapamatování, především ovšem zdokonaluje grafickou a artikulační doved­nost dětí.

 

 

Šla babička                                                              

 

Šla babička do městečka,

koupila tam dvě vajíčka.

Udělala na nich tečku,

pro dědu vzala faječku

a pro sebe rohlíček –

udělala balíček.

Napíchala jehličky

pak přidala mašličky

a nakonec kraječku.

Proč se směješ, chlapečku?

 

 

Auto

 

Udělám si dlouhou šišku,

na tu šišku přidám stříšku,

rozdělím na polovičku.

Vpředu světlo –  za chviličku

uvnitř volant jako kličku.

Ještě kola - jedno, dvě ­

a hned auto pojede.

 

 

 

Kocourek

 

Namotáme klubíčko,

do něj menší jablíčko.

Přilepíme uši,

ať to kočce sluší.

Potom ještě očka,

ať se kouká, kočka.

Pak nosánek,

kníry má kocourek milý.

Ocáskem si zacvičí

náš kocourek kočičí.

 

 

 

Sluníčko

 

Podívej se, babičko

namaluji sluníčko.

Sluníčko má očka

jak nějaká kočka.

Vesele se usmívá

a tiše si povídá:

Svítím, svítím na domy

posvítím i na stromy,

svítím také kotěti -

­ale nejvíc pro děti.

 

 

 

Sněhulák

 

Jedna koule maličká,

druhá trochu větší,

třetí koule veliká

na sebe se věší.

Napícháme uhlíky

jako velké knoflíky,

oči, pusu - z mrkve nos

větší, nežli nosí kos.

Velkou metlu do ruky

na holky i na kluky;

a na hlavu plecháček:

 Už je tu  sněhuláček.

 

 

 

Sova

 

Dvě kolečka slepíme,

pecky do nich vrazíme.

Pak přidáme skobičku,

svážem to do uzlíčku,

drápky vpravo –

­drápky vlevo,

posadíme to na dřevo.

Sova na nás kouká

a mrzutě houká.

 

 

 

Nůžky

 

Dvě hůlčičky překřížíme

a šroubkem je upevníme.

Pak přidáme vajíčka,

ať má nůžky babička.

 

 

 

 

Zajíc

 

Koulím, koulím kuličku.

pak k ní přidám čepičku

dole malou kličku - ­

a počkám chviličku.

Co ti chybí, neposlucho?

Jedno ucho, druhé uchu.

Zajíc sedí v trávě ­-

asi snídá právě.

 

 

 

Semafor

 

Jedno kolo červené,

jedno kolo žluté,

jedno kolo zelené ­

k čemupak to bude?

Dáme kola do krabice,

postavíme u silnice:

Semafor je kamarád ­

budeme ho poslouchat.

 

 

 

Kočárek

 

Houpadlo si uděláme,

rovnou stříšku na ně dáme

a na střechu malou tyčku,

spojíme ji do obloučku.

Dole přiděláme čáry

jako pera pod kočáry ­-

a k nim na koneček

dáme pár koleček.

Ke kočárku držadla,

aby panenka nespadla.

 

 

 

 

Jehňátko

 

Jede kolo od babičky,

u kola jsou dva pytlíčky,

v kole pěkná kraječka,

dvě trnky a čárečka.

Pak přidáme obláček,

ať hlavička nepláče.

Jehňátko na paloučku

ochutnává travičku.

 

 

 

Kuřátko

 

Nakreslíme vajíčko,

žluté jako sluníčko.

Přidáme dvě nožičky

a k nim malé prstíčky.

Ještě žlutou kuličku

jako ptačí hlavičku,

očko, malý zobáček­ -

pak nasypeme máček.

Zobej na dvorečku,

kuřátko - drobečku.

 

 

Čuník

 

Tunel uděláme,

kolo do něj dáme,

malou misku od maminky

a na misku dvě rozinky.

Dvě kuličky místo očí,

ať se hlava koukat učí.

Velké uši přilepíme ­

a kopýtka dokreslíme,

Pak ocásek nahoře:

Čuník stojí na dvoře.

 

 

 

Muchomůrka

 

Na zem postavíme sloup,

a nahoře rovný strop.

Na sloupu jak vlaječka

je oškubaná kraječka.

Na stropu je mazanec

z mouky, cukru a vajec.

Mazanec je posypaný

mandlemi a rozinkami.

Muchomůrku z lesů

domů neponesu.

 

 

 

Ptáček

 

Kolo uděláme

a vějíř přidáme.

Potom malou kuličku,

u kuličky skobičku.

Jeden, dva kolíky

a ještě prstíky.

Co dáš, ptáčku,

do zobáčku?

 

 

 

Šnek

 

Nakreslíme obloučky:

Velký - malý - droboučký

A když se zalepí brána,

máme tu roh od berana.

Přiděláme lodičku ­

vzadu má pěknou špičku.

Ještě píchnem dva špendlíky

a hned je tu šnek veliký.

 

 

 

Želva

 

Nakreslíme kopeček,

pod kopečkem žlábeček.

na kopečku loužičky

jak na míse buchtičky,

vzadu malou špičku

a vpředu hlavičku.

Dole krátké, silné nohy.

Želva, ta má život tuhý.

 

 

 

Koza

Vajíčko si obrátíme

a trochu je vyzdobíme:

Dvě švestky,

dvě mandličky,

dva růžky,

dva pytlíčky ­

a ta hlava rohatá

bude také bradatá.

Za hlavu jí balón dáme.

štětku k němu přidělám.

dole nožky s kopýtky:

Koza běží na kytky.

 

 

 

Padák

 

Takhle skáče babka,

takhle skáče žabka,

takhle skáče myš

­já vyskočím výš.

Přidám kusy lana ­

padák dolů padá.                     

 

 

 

Vlaštovičky

 

Dělám linku pomalinku,

za chvilinku druhou linku.

Potom třetí-nespěcháme,

ještě čtvrtou uděláme.

Čtyři linky tady zvoní

jako dráty telefonní.

Uděláme v drátech smyčky,

pak přidáme dvě hlavičky,

oči a dva zobáčky ­

a hned máme dva ptáčky:

Sedí tady vlaštovičky,

povídavé švitořičky.

 

 

 

Prší

 

Letí, letí ptáček,

letí pod obláček.

Obláček se mračí,

kapky se v něm tlačí.

 Padej, padej deštíčku,

zazpíváme písničku:

Prší, prší, jen se leje,

 voda padá do koleje.

 

 

 

Hřib

 

Udělám hromádku z písku,

pod písek dám malou misku.

Pod misku dám soudek,

tlustý jak melounek,

a pod soudek mech:

Ten hříbek mi nech!

 

 

 

Deštník

 

Hupky - hupky -

­skáčem chvilku,

pak děláme velkou pilku

a nahoře malou špičku,

také žebra-pomaličku.

Dolů velkou hůlku ještě -

­a máme deštník do deště.        

 

 

 

Drak

 

Mračí se tu, mračí

dvě semena dračí. 

Schováme je pod stříšku,

přidáme pár oříšků,

potom velké jelito

a vyryjem koryto.

Pak na šňůrku od špičky 

navážeme mašličky,

pentle do uší,

ať mu to sluší:

Už je tady drak,

co létá do oblak.

 

 

 

Myš

 

Položíme pentličku,

dáme na ni buchtičku,

malé uši k poslouchání,

 také očko na koukání,

potom vousky blíž­ -

a je tady myš.

 

 

 

Kačenka

 

Zhoupneme se do vysoka,

do daleka, do široka.

Navrch dáme kouličku

s velkou tečkou a lžičku.

Ještě velkou kličku,

k té přidáme špičku.

Na vodu to posadíme -

­a kačenku namočíme.

 

 

 

Pastelka

 

Jedna hrana,

druhá hrana,

třetí hrana,

čtvrtá hrana.

Čtyři hrany zalepíme,

druhou stranu okrájíme,

do špičata uhladíme

­s pastelkou se pobavíme.

 

 

 

Žebřík

 

Položíme dlouhé tyčky

­jednu, druhou - do uličky.

Pak k nim schůdky přiděláme,

nový žebřík tady máme.

 

 

 

 

 

Koloběžka

 

Jede, jede kočí,

kola se mu točí.

Dáme pomaličku

mezi kola tyčku.

I druhá je třeba

­od kola se zvedá.

Podívej se, ježku,

máme koloběžku.

 

 

 

 

Opsal a obrázky okopíroval jorych bez vědomí autora(ů),

bez nároku na jakoukoliv odměnu!

 

Vše by mělo posloužit v úzkém kruhu rodiny pro výchovu potomků,

do té doby, než si seženete knihu, z které je tento úryvek.

Doporučená cena byla 19Kč a bojím se, aby tato brožůrka nezapadla

v zapomnění, byla by to věčná škoda.