BRNĚNSKÉ METRO

Technické problémy a jejich řešení

  • 4) Propojení brněnského metra s dálniční sítí
  • Ke stanicím metra v okrajových částech Brna by měla přiléhat obrovská parkoviště aut, pokud možno dobře propojená s dálniční sítí a jinými hlavními silničními tahy. Parkovací lístky z těchto parkovišť by platily zároveň jako celodenní jízdenka na brněnskou MHD pro celou posádku auta. Vjezd vozidel blíže k centru omezit pouze na zásobování, policii, hasiče, sanitky a držitele zvláštních vyjímek. Tím se zmenší objem smogu a hluku uvnitř města. Klesne ekologická zátěž obyvatel. Bude možno rozšířit pěší zónu na úkor uvolněných vozovek a osadit ji hojně zelení. Dovedl bych si představit široké zelené aleje například na ulici Lidická (Dornych, Cejl apod.) pokud bychom po výstavbě podzemní dráhy zrušili povrchový tramvajový pruh, vozovku bychom zúžili na dva pruhy, prohlásili bychom ji za pěší zónu až po konec Lužánek a vysadili bychom na ní široké městské sady.

    Zpět

      v Brně dne 18. března 2005