BRNĚNSKÉ METRO

Technické problémy a jejich řešení

  • 1) Nestabilita brněnského podzemí
  • Je notoricky známo, že v oblasti městského centra se vyskytuje bohatý systém středověkých sklepů a podzemních chodeb. Navíc i geologické podloží je údajně značně nestabilní. Značná část městského centra je údajně postavena na bývalých močálech. Vyskytují se zde rovněž tekuté písky.

    Řešení: Masivní betonáž. Není nutné zabetonovat celé brněnské podzemí, stačí pouze zpevnit bezprostřední okolí podzemních tras. Váha podzemních tras se rovnoměrně rozloží na podloží, které pak bude schopno celou konstrukci nést bez rizika dalších sesuvů. Celá konstrukce by měla být nejen pevná, ale i pružná, aby vibrace z podzemí nepůsobily příliš destruktivně na podzemní i nadzemní části budov a podloží. Navíc některé okolní sklepy a podzemní chodby by se daly jistě zpevnit a použít jako různé obchůdky, restaurace a technické zázemí metra. Celé propojení brněnského metra s brněnským podzemím by mělo být maximálně šetrné a oboustranně obohacující.

    Zpět

      v Brně dne 18. března 2005