Displej bez elektroniky

K ovládání sedmisegmentového displeje se obvykle používají integrované obvody s dekodérem. Jednoduchý dekodér je možno sestavit i jen z diod. Ale pokud je nějaký (zpravidla velký) displej sestaven z žárovek nebo ze zářivek a je tím pádem napájen ze sítě střídavým proudem musí se ke spínání segmentů použít relé nebo polovodičové spínače.

Pokud chceme vyrobit opravdu jednoduchý ukazatel skóre bez počítačového ovládání a složité (pro někoho) elektroniky, je možno zapínat sedm segmentů sedmi vypínači.

schema

To je ale pro případnou laickou obsluhu dost nepřehledné. Jednodušší a pro obsluhu srozumitelnější zapojení k ručnímu ovládání sedmisegmentové číslovky je možno sestavit z desíti obyčejných páčkových přepínačů nebo tlačítek. Pět spínačů musí být dvoupólových a dalších pět stačí i jen jednopólových. Takové zapojení umožní použití jak stenosměrného tak i střídavého proudu a může případně rovnou spínat síťové napětí pro displej.

segmenty

Napájení je přivedeno na kontakt označený L. Jednotlivé segmenty displeje se připojí na vývody A až G. Druhé konce segmentů se připojí na druhý pól napájení případně na N. Po sepnutí spínače 0 se rozsvítí segmenty a,b,c,d,e,f (obr.2) a tím je vysvícen znak nula. Přepnutím některého ze spínačů 1 až 9 se pak vysvítí příslušné číslo. Zapnut může být vždy jen jeden z těchto spínačů. Ideální by bylo použít tlačítkové spínače IZOSTAT, které lze nastavit tak, že stiskem některého tlačítka se ostatní vybaví. Tento systém ale bohužel už není na trhu. Použití normálních páčkových přepínačů už není tak pohodlné, protože je nutno hlídat, aby při volbě jiného čísla nezůstal sepnutý předchozí spínač , protože by pak byl návěštěn špatný nebo úplně nesmyslný znak. Trochu nepohodlí při ovládání spínačů je ale bohatě vyváženo jednoduchostí a nízkou cenou zapojení.

 __________________________________________

Návod byl otištěn v časopiu Praktická Elektronika

©   Jaroslav Skalník    -    20.11.2013  
 Home