Elektrická brzda komutátorového motoru

Běžný elektromotor se po vypnutí napájecího napětí nezastaví ihned. Mnohdy dobíhá i několik vteřin než se rotor úplně zastaví. Při menší mechanické zátěži motor udělá po vypnutí i stovky otáček. Pokud dobíhání motoru, třeba v servomechanizmu, vadí ,používají se různě složité mechanické brzdy. Kromě toho je k brzdění možno využít proud, který dobíhající motor vyrábí podobně jako dynamo. Zatížením tohoto "dynama" je možno motor elektricky brzdit.schema brzdy Zapojení jednoduché varianty elektrodynamické brzdy je na obrázku.

Po vypnutí napájení začne stále ještě se otáčející rotor vyrábět napětí, které je v tom okamžiku stejné nebo i větší než bylo napájecí. Proto na katodě tyristoru Ty1 zůstane napětí i když je napájení vypnuté. Odporem R1 v tom okamžiku proteče proud do řídící elektrody Ty1. Tyristor sepne a zkratuje rotor. Tyristor vydrží sepnutý dokud se rotor motoru otáčí a vyrábí proud. Protože zkratování rotoru má silný brzdicí účinek, motor se zastaví po jedné, nejvýše po několika málo otáčkách. Po zastavení rotoru se tyristor vypne.

Po dobu běhu motoru je trvale připojen odpor R1 k napájecímu napětí. Aby zbytečně nezvyšoval odběr proudu je potřeba použít citlivý tyristor, to jest takový, který k sepnutí potřebuje co nejmenší proud do řídící elektrody. Pro cittlivější Ty1 možno použít větší hodnotu R1.

Jiskření na komutátoru, zejména pokud je komutátor v hoším stavu, může někdy předčasně vypnout tyristor a pak je brzdicí účinek nedostatečný . V tom připadě je dobré paralelně k motoru připojit blokovací kondenzátor cca 0,1uF.

Změnu směru otáčení je možno provádět přepólováním budicího vinutí. U motoru s pernamentními magnety se musí přepólovat samotná kotva (v bodech A,B), bez zásahu do zapojení brzdy. Při velmi rychlém vypnutí a znovuzapnutí napájení motoru je nebezpečí, že tyristor dosud nevypnul a mohl by pak zkratovat napájení. Stejný efekt může nastat při odskakování kontaktů nekvalitního vypínače. Protože by mohlo k takové situaci dojít, je vhodné zapojení doplnit jističem nebo tavnou pojistkou.

 __________________________________________

Návod byl otištěn v časopiu Praktická Elektronika

©   Jaroslav Skalník    -    1.10.2013  
 Home