OMEZOR - Omezovač proudového rázu při zapnutí

foto

Mnohé přístroje při zapnutí způsobí výpadek jističe, který musí člověk i několikrát nahazovat než se mašinérie rozeběhne. Podílí se na tom obvykle nabíjení kondezátorů ve zdroji, magnetizační proud trafa nebo obojí. Zabudováním jednoho relé a odporu to lze vyřešit. Pokud ovšem je takový přístroj v záruce nebo je půjčený, případně do něj nechcete z nějakých důvodů zasahovat, postavte si Omezor.

vnitrek

Zapojení je tak jednoduché, že není potřeba použít desku plošných spojů. Relé s vinutím na 230 V AC stačí nejmenšího typu (pokud připojený spotřebič nemá o mnoho víc než 1 kW, pak by bylo potřeba změnit i R1). Stejně je potřeba dimenzovat spínač S1. Tento spínač je nejlépe použít dvoupólový, aby vypínal oba krajní vodiče. Na obrázku prototypu je vidět jen jednopólový vypínač, který byl použit jen proto, že v použité krabičce byl druhý vývod napevno propojen.

Připojíme Omezor do zásuvky před chráněný přístroj. S vypnutým spínačem S1 zapneme vypínač připojeného přístroje. Pak zapneme spínač S1. V okamžiku zapnutí je proud omezen odporem R1. Odpor je dimenzován na 5 Wattů zejména proto, aby vydržel proudový náraz. Proud jím protéká pouze než přitáhne relé Rel1 a to trvá jen několik milisekund. Po uplynutí doby přítahu relé jeho kontakt odpor R1 přemostí. Za tu dobu se nestačí odpor ani zahřát. Ale těch několik milisekund stačí k omezení zapínacího proudového rázu natolik, že nevypadne ani jinak dost citlivý jistič.

schema

Po vypnutí připojeného přístroje je vhodné vypnout i Omezor. Celou dobu je k síti připojeno relé Rel1. Jeho odběr je cca 5 až 10 mA (podle použitého typu) . To sice není mnoho, ale jednak se zbytečně hřeje (trochu) a jednak při dnešních cenách proudu to není úplně zanedbatelné. Proto je v sérii s relé zapojena kontrolka LED1 indikující zapnutý stav. Svítí sice jen jednu půlvlnu z 50ti Hz, druhá půlvlna proudu relé protéká paralelně připojenou diodou D1. Vlivem indukčnosti cívky relé Rel1, která do značné míry stabilizuje protékající proud, není blikání LED1 skoro vůbec patrné.

Prototyp Omezoru byl vestavěn do krabičky od vadného časového spínače, který pro tento účel asi nebude nikdo kupovat. Ale v nabídkách obchodů je několik podobných krabiček (U-KM49, U-KPZ11 apod.), do kterých se těch pár součástek pohodlně vejde.

Popsaný omezovač proudového nárazu je jen pomocný, víceméně nouzový přípravek navržený pro použití do doby, než si zařídíte výměnu jističe za méně citlivý, případně upravíte agresivní spotřebič aby nevznikal proudový náraz. Proto se tu neřeší nepohodlí vznikající potřebou postupného zapínání (a vypínání) jednotlivých vypínačů na spotřebiči a Omezoru. Nepohodlí je to ovšem rozhodně mnohem menší než běhání do rozvodné skříně nahazovat jističe.

 __________________________________________

Návod byl otištěn v časopise Praktická Elektronika

©   Jaroslav Skalník    -    20.9.2013  
 Home