PSV+Smetr s telegrafním výstupem pro FT8x7

schema

Popis jednoduché pomůcky pro nevidomé a slabozraké amatéry . Přístavek (ad-on) k TCVR převádí údaje měřidla S a PSV na zvukový CW signál. Přípravek využívá toho že FT897 a 857 mají na spodní straně konektor kam je vyvedeno napětí měřidla. Pro jiné typy TCVR proto popisovaný přípravek nelze použít.

Schema zapojení.

J1 je programovací konektor na DPS. J2 je jumper pro přepnutí výstupu C.0 na programování. Jediné ovádací prvky jsou tlačítka SV1 a SV2. Jedním se zapne indikace výškou tónu, druhým CW. Při napájení z CAT konektoru je potřeba použít stabilizátor 78L05. Na mikrofunním konektoru je vyvedeno 5V, pak by nebyl 78L05 potřeba. Napájení, PTT signál a GND jsou připojeny jedním kabelem a výstup měřidla TCVR je v druhém (stíněném) kabelu připojeném jackem 3,5mm do konektoru na spodní straně TCVR. O programování PICAXE vyšel seriál v Praktické Elektronice a je dostupný i na webu včetně manuálů v češtině, tak je zbytečné se o tom zde rozepisovat. U procesoru 08M2 jsou využity všechny vstupy. C.1 je použit pro PTT, C.2 je anaogový vstup pro napětí měřidla, C.3 a C.4 jsou vstupy tlačítek. Pro výstup zvuku je použit C.0 ke kterému je přímo připojen piezo reproduktor.

plošný spoj

Protože se u TCVRu stupnice měřidla pro Smetr a PSV metr liší bylo nutno sestavit tabulku hodnot napětí pro každý výstup zvlášť. Tabulkové hodnoty jsou v programu využity pro rozhodování Select-Case. S ohledem na celkem nevelkou přenost měřidla TCVR byl využit jen jednoduchý osmibitový převod napětí na čísla. Když si představíte stupnici Smetru dělenou na 255 dílků tak určitě podrobnější dělení není nutné.

Špatný kontakt nebo jiná porucha antény ohrožuje koncový stupeň TCVRu a nevidomý HAM to nemůže včas zjistit. Proto bylo do programu dopněno automatické varování že PSV je větší než 1:3. Pokud není stisknuto žádné tlačítko je připojená krabička zticha. Ovšem jestliže se při vysílání překročí nastavená hodnota PSV tak se automaticky ozve varovný dvojtón. Pošný spoj byl navržen pro dostupnou krabičku KP24. Na plošném spoji je možno osadit optočlen k úplnému oddělení signálu PTT který pak je možno získat i jinými způsoby. Napájení je tak možno připojit zvláštním kabelem třeba přímo na zdroj TCVRu.

Piezoměnič KPS-100 byl přilepen zevnitř horního dílu krabičky tavným lepidlem. Hlasitost se ukázala být dostatečná aniž by byly v krabičce pro výstup zvuku vyvrtány nějaké otvory. Naopak byl doplněn potenciometr v sérii s piezem na regulaci hlasitosti. Popisovaný přídavný PSV+Smetr je možno použít pouze s trancievery FT857 a 897. U jiných typů k tomu především chybí výstup napětí měřidla.

Výpis programu

 

©   Jaroslav Skalník    -    2014  
 Home