Modem TRM1

Oblíbený komparátorový Hamcom modem má jednu velkou nevýhodu, a tou je, že tvoří galvanickém spojení PC a TCVR. Při použití TRXu napájeného ze sítě mohou vzniknout vyrovnávací proudy mezi zemí PC a TRXu s následným poškozením HW.

Situaci lze vyřešit jednoduchým transformátorovým modemem TRM1, který důsledně odděluje obvody PC od TRXu.

Modem TRM1 využívá skutečnosti, že každý přijimač TRXu má na výstupu víc než dostatečný výkon pro napájení vstupu RS232, pouze napětí je malé. Přebytek výkonu je s výhodou možno použít pro transformaci na vyšší napětí a to potom omezit zenerovými diodami na úroveň používanou RS232 t.j. cca 12 V. Jedná se v podstatě o impedanční přizpůsobení výstupu 8 ohmů na vstup PC, který má víc než 6 kilohmů. Tím se napětí natolik zvedne, že další zesilování je zbytečné.

Rozhodovací hladina vstupů RS232 je cca 1,5 V, a po trasformaci napětí nahoru prochází hrany pulzů touto hladinou s podobnou strmostí, jako při použití IO 741. Vinutí transformátorů je možno naladit na střední kmitočet 1,7 kHz a zlepšit tak vlastnosti oproti komparátorovému modemu, který je neladěný.

Pro konstrukci modemu jsou vhodné běžné budicí a výstupní transformátorky ze starých tranzistorových přijimačů. Čím menší, tím lepší. Potřebné kmitočty přenáší i ta nejhorší nf trafa, špatný přenos okrajových kmitočtů nf pásma je zde jen výhodou a přispívá k selektivitě modemu. Pro příjem je dobré použít trafo s co největším převodem.


Zapojení TRM1schema modemu TRM

Kondenzátory * (22n a M1) pro doladění vinutí budou pro každý typ traf asi jiné hodnoty, modem ovšem chodí docela dobře i bez nich.


Funkční vzorek modemu TRM1

foto prototypu TRM1 Modem byl realizován na univerzální DPS a úspěšně vyzkoušen s programy GSH (příjem a vysílání SSTV) a Locator (na klíčování).      

větší obrázek (18 KB)


©   Jaroslav Skalník    -    1.6.2001  
 Home