Hlídač připojení k Internetu

ikonaHlídač připojení je pomůcka na obranu proti podvodným programům, které mění svévolně nastavení telefonického připojení a okrádají tak majitele napadeného počítače o vysoké částky, které následně zaplatí na telefonních poplatcích. V jednodušší formě se jednalo o programy využívající AktiveX a obranu proti nim je možno založit na zakázání AktiveX v nastavení Internet Exploreru.

Objevily se ale i dokonalejší dialery ve formě *.exe programů, které se usadí v počítači, které po připojení nějakou dobu vyčkají a pak připojení shodí a vytočí drahou linku. Přitom samozřejmě vypnou kontrolní reproduktor a obvykle maskují dobu připojování nějakou hláškou jako "Čeká se na načtení stránky". Tak nemá postižený účastník žádnou šanci poznat, že začíná platit Kč 3600 (nebo i více) za hodinu připojení.

Když pokaždé zkontrolujeme číslo, které hodlá aktuální telefonické připojení vytočit, tak můžeme zjistit přepsání našeho připojení a zakročit. Pokud ale záludný dialer počká až se připojíme a pak potichu provede svou špinavou práci, tak se placení nevyhneme. Softwarové řešení nepomůže nadlouho, protože se s ním autor dialeru posléze seznámí a dialer zdokonalí. Hardwarová obrana se jeví spolehlivější, žádný programátor ještě nedokázal programem stisknout tlačítko.

Princip funkce hlídače

Popisovaný Hlídač připojení je zapojen mezi modem a telefonní linku. Po připojení využívá toho, že pro nové vytáčení musí dialer přerušit linku - zavěsit. Celkový pohled Pro registraci tohoto zavěšení užívá Hlídač malý tyristor. Dokud je modem připojen, protéká linkou proud, který udržuje tyristor v zapnutém stavu. Zapnutý stav je indikován svícením LED. Jakmile dialer zavěsí, tyristor vypne a LED zhasne. Vytáčení je znemožněno. Pokud zkontrolujeme číslo, které chce telefonické připojení vytočit a souhlasíme s ním, stačí pro vytáčení krátce stisknout tlačítko a tím tyristor opět nahodit. To je třeba provést v době, kdy modem vyvěsí a chce vytáčet. Tyristor sepne, LED se rozsvítí a dokud se spojení nepřeruší funguje naše připojení jako dřív. Pokud někdo ještě používá pulzní volbu, tak ovšem musí tlačítko držet celou dobu vytáčení.

Schema zapojení

Zapojení se skládá pouze z diody LED, tyristoru Ty, tlačítka Tl a ochranné diody D, která slouží jen pro ochranu řídící elektrody tyristoru při přepólování kabelů. schema zapojení Zapojení je jednosměrné, to znamená, že funguje při zapojení vstupu a výstupu v  pořadí daném polaritou napětí na vodičích "a" a "b" telefonní linky. Bylo by možno zapojení doplnit čtyřmi diodami, aby nezáleželo na tom z které strany se připojí vstup a kam výstup, ale vzhledem k tomu, že polarita na lince se často nemění a zapojení bez diodového můstku má menší úbytek napětí (a je jednodušší), je možno diody vynechat aniž by se zhoršily užitné vlastnosti výrobku. Vyzkoušet polaritu a případně Hlídač otočit není až taková potíž a stačí to provést jen při prvním připojení k počítači.

Provedení

Deska plošných spojůSoučástky Hlídače jsou vestavěny do oboustranné spojky telefonního kabelu s použitím malého kousku plošného spoje. Připájeny jsou ze strany spojů. Plošný spoj je zhotoven systémem dělicích čar. Tento jednoduchý spoj je možno vyrobit i jen vyškrábáním mezer ostrou jehlou nebo úlomkem listu pilky na železo. Po zhotovení je vhodné desku spoje přetřít lakem na plošné spoje, v nouzi aspoň kalafunou rozpuštěnou v lihu.

Dvě ouška na okraji destičky plošného spoje zapadají do dutin ve výlisku spojky telefonního kabelu a přidržují destičku na správném místě. Některé výlisky mají nízké dutiny a ouška je třeba pilováním ztenčit, aby šla destička ouškami do dutin výlisků spojky zasunout.

Spojku rozebereme mírným kroucením a tahem. Rozebraná spojka Její poloviny jsou do sebe zacvaknuty mělkými žlábky. Po oddělení obou polovin spojky vidíme čtyři propojovací kablíky. Zapojení Hlídače využívá jen prostřední dva kablíky, což jsou dráty "a" a "b". Ponecháme tedy střední kablíky konektorů a krajní odštípneme hned u tělísek konektorů. Nosné části kontaktů konektorů vyjmeme z polovin spojky tak, že šroubovákem (zevnitř spojky) pozvedneme kostičku s kontakty odspodu až jde vytáhnout z tělesa spojky. Tak získáme lepší přístup pro demontáž nepotřebných kablíků.

Kablíky mají v různých sériích spojek různé barvy. Barvy na obrázku jsou jen příklad jednoho z provedení.

Montáž

Osazovací výkresNa připravenou destičku plošného spoje přiletujeme součástky jak je znázorněno na osazovacím plánku. Součástky jsou připájeny se strany spojů! Vývody tyristoru zkrátíme a zahneme na koncích pro lepší připájení. Tyristor je otočen klenutou částí pouzdra ke tlačítku. Orientace LED je dána ploškou na spodním okraji pouzdra, viz nákres. Dioda D je otočena katodou (červený proužek) ke tlačítku. Je třeba věnovat pozornost natočení tlačítka - vývody jsou umístěny na dvou protilehlých stranách pouzdra. Spínací kontakt je zapojen uvnitř mezi vývody na těchto stranách, protilehlé kontakty jsou propojeny navzájem. Tlačítko je typ s 12 mm vysokým hmatníkem.

Podle přesné polohy hmatníku tlačítka a LED po jejich přiletování vyvrtáme a vypilujeme otvory do obou polovin pouzdra spojky, jak je patrné z obrázku.otevřená krabička Přitom je dobré dát pozor na orientaci oušek plošného spoje proti dutinám ve výliscích polovin spojky. Přestřihneme zbývající dva kablíky mezi kostičkami konektorů a přiletujeme je podle nákresu. Důležité je překřížení, jak je naznačeno barvami kablíků na obrázku.

Vložíme kontaktové kostičky zpět do polovin spojky a zatlačíme až zacvaknou. Plošný spoj vložíme do spojky. Složíme obě poloviny k sobě a stlačíme je až zámky zapadnou.

Provoz

Smontovaný Hlídač připojíme jednou stranou k telefonnímu kabelu odpojenému od modemu PC a druhou stranu propojíme s modemem spojkou z telefonního kabelu. Zkusíme vytočit připojení. Po potvrzení dialogu telefonického připojení se modem připojí k lince a začne vytáčet. Než začne je třeba stisknout tlačítko Hlídače až se rozsvítí LED. umístění HlídačePokud se nepodaří LED rozsvítit, výrobek přepólujeme tak, že odpojíme kabely a zapojíme je do opačných konců Hlídače. Vhodné umístění je poblíž klávesnice, tak, aby byla svítící LED na očích a tlačítko bylo dobře přístupné.

Zapojení Hlídače do telefonní linky podle dosud provedených zkoušek nijak neovlivnilo rychlost ani kvalitu připojení k Internetu.

Seznam součástek

Součástky jsou uvedeny podle katalogu firmy GM včetně objednacích čísel a současných cen.

obj. číslosoučástkatypcena
833-038SpojkaTZB 4107,00
630-094TlačítkoP-B 1720 D5,50
224-029Tyristor2N50644,40
511-051LEDzelená 3mm1,20
220-003Dioda1N41480,70

Do seznamu není zahrnut materiál na plošný spoj. Pro připojení Hlídače je také ještě potřeba krátký kousek telefonního kabelu (cca 1m, aby dosáhl ke klávesnici) opatřeného na obou koncích konektory RJ.

©   Jaroslav Skalník    -    1.6.2001  
 Home