OK1UKV

Domovská stránka


Drobky

Drobky z konstrukční kuchyně OK1UKV


E-mailová adresa autora (odolná proti robotům)

E-mailová adresa autora (odolná proti SPAMovým robotům)


Programy

Souhrn programátorského snažení autora


Úvodní slovo o vysílání stanice OK1UKV

Úvodní slovo o vysílání stanice OK1UKV


Zajímavé stránky

Odkazy na související nebo jinak zajímavé stránky


Měření třemi voltmetry

Výpočet všech parametrů,které je možno získat měřením třemi voltmetry.


NF cívka

Optimalizovaná cívka, navržená pro použití toho drátu, který máte k dispozici.


Jednovrstvá cívka

Návrh cívky s vinutím v jedné vrstvě, zejména pro VF použití.


Jednovrstvá cívka jinak

Návrh VF cívky z ladicí kapacity a požadovaného kmitočtu.


Výpočet dělicího kmitočtu

Výpočet dělicího kmitočtu pro pokles 3 dB. Pro návrh a kontrolu hodnot vazebního kondenzátoru s ohledem na nejnižší přenášený kmitočet a vstupní odpor následujícího stupně.


Kapacitní odpor kondenzátoru

Výpočet reaktance kondenzátoru pro zadaný kmitočet.


Induktivní odpor cívky

Výpočet reaktance indukčnosti pro zadaný kmitočet.


©   Jaroslav Skalník    -    1.1.2004  
 Home