Antikvární desiderata

Pokud náhodou některý z těchto titulů vlastníte a byli byste ochotni se ho vzdát, případně pokud ho máte přímo na prodej, neváhejte se mi, prosím, ozvat!!!

A) Odborné

Eliáš: Magie a démonologie ve staré Babylónii
Friš: Struktura staroindické společnosti
Hanuš: Úvod do srovnávací vědy náboženské
Hanuš: Náboženství ve starém Egyptě
Hanuš: Čína - náboženství v Číně
Kleveta: Eschatologické představy Babyloňanů
Krušina-Černý: Z dějin literatur Asie a Afriky (stačí I. díl)
Lexa: O poměru ducha, duše a těla u Egypťanů Staré říše
Lexa: Pokus egyptského krále...
Novák: Japonská literatura (stačí I. díl)
SaT KEBF č. 2, 6, 7
Střeleček: Čínská filosofie (nebo Král, Střeleček: Úvod do čínské filosofie)
Waardenburg: Bohové zblízka

B) Edice textů

Kodžiki - japonské mýty (V. Krupa, Bratislava 1979)
Lexa: Obecné mravní nauky staroegyptské - I. díl
Řehoř z Tours: O boji králů a údělu spravedlivých
Štechová: Myšlenky čínského filosofa Čuang-Tze
Z indických legend (O. Friš, 1954)

C) Beletrie

Žáček: Ráno modřejší večera
Žáček: Napjatá struna


Zpět na hlavní stránku