Několik fyzikálně-matematických textů

Při výuce fyziky na gymnáziu se občas narazí na zajímavá témata nebo problémy, na něž v hodinách není čas, nebo svou náročností více či méně předstihují úroveň aktuálních matematických znalostí studentů v příslušném ročníku. Odvození fyzikálních vztahů, která učitel při hodině provádí, se musí chtě nechtě těmto znalostem přizpůsobovat, a často proto bývají zjednodušená, někdy až příliš. A i když třeba se později příslušná matematika probere, obvykle nebývá kdy se k nim vracet. Tato sekce je určena studentům, kteří se s tímto stavem nechtějí spokojit a přejí si dostat odvození a řešení korektní. Krátce, je pro náročnější studenty, kteří chtějí od "školní" fyziky trochu víc, než předepisují osnovy.

Matematika

Fyzika

A) Úlohy řešené elementárními metodami

B) Texty vyžadující znalost diferenciálního počtu

Technická poznámka: Texty jsou psány v MS Wordu a konvertovány do htm-souborů (platí i pro Norimberský trychtýř). Jako prohlížeč se osvědčil Internet Explorer, zatímco Mozila mívá problémy, např. se zobrazením řeckých písmen.

Zpět na hlavní stránku