Pár slov na úvod, proč vznikly tyto stránky

Svoje vlastní stránky jsem si dlouho dělat nechtěl, nebo spíš nepotřeboval. Nemám nutkavou potřebu se halasně na veřejnosti prezentovat, nebo, jak se teď říká, zviditelňovat. Vytvořit je mě napadlo jednou při hodině fyziky v libeňském gymnáziu. Internet je dnes už vlastně standardní sdělovací prostředek, něco mezi televizí a telefonem. Téměř každý už k němu má přístup, tak proč ho nevyužít jako podpůrný prostředek pro výuku?
Kdysi jsem začal pro studenty psát takový pomocný text o fyzice (nazval jsem ho "Norimberský trychtýř"), aby se jí tolik nebáli a aby snadněji překonali obvyklá počáteční úskalí, která někdy bohužel přetrvávají až do maturity. Pokud o to měli zájem, dával jsem jim ho v tištěné formě, což ovšem bylo zdlouhavé a nákladné. Vyvěšením na Internetu tyto nevýhody nejen odpadnou, řekl jsem si, ale přibude i nová výhoda - možnost ho průběžně aktualizovat. Kromě toho jim tam mohu dát i jiné užitečné věci, třeba seznam doporučené literatury, svoje konzultační hodiny, poznámky k učebnicím...
To byl tedy původní smysl a účel těchto stránek. Kromě toho je samozřejmě chci využívat jako svůj "informační panel", nebo, chcete-li, soukromé noviny. Jako takové jsou ovšem míněny spíš pro okruh známých a přátel než pro kdovíjak širokou veřejnost. Ta se o nich ostatně ani nemá odkud dovědět. Ačkoliv - uvidíme. Konec konců, říká se, že kdo není na Internetu, neexistuje.


Zpět na hlavní stránku