IrCom

Anotace
    IrCom je zařízení sloužící k přihlášení se do systému (např. Windows). Je vhodné především tam, kde se u jednoho počítače často střídá více uživatelů. Stálé přihlašování a odhlašování zabírá spoustu času. S tím to zařízením se přihlášení prování dlouhým stiskem tlačítka ovladače (vysílače) a odhlášení krátkým stiskem téhož tlačítka.     Vysílač je malá krabička určená k nošení např. na klíčích, která obsahuje informace o uživateli. Tyto informace lze do vysilače uložit při procesu programování, který vyvoláme stiskem programovacího tlačítka v dosahu přijímače. Poté stačí pouze provést jedno vzorové přihlášení (bez použití myši) a IrCom si zapamatuje vše potřebné.

    Přijímač je připojen k PC pomocí klávesnicového vstupu. Přijme-li od vysílače informaci o uživateli odešle přihlašovací nebo odhlašovací sekvenci do PC. Přijímač lze konfigurovat pro 4 různé operační systémy (standardně W95, W98, W NT, W2000).

Ceník
Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 kus při jednorázové objednávce daného počtu kusů.
1 ks
2 ks
3 ks
4 ks
5 ks
IrCom TX
990
980
970
960
950
IrCom RX
990
980
970
960
950
6 ks
7 ks
8 ks
9 ks
10 ks
IrCom TX
940
930
920
910
900
IrCom RX
940
930
920
910
900


Vytvořil: Ing. Zdeněk Karas (c) 2000
Na tuto stránku jste přistoupil jako návštěvník číslo .