Diplomová práce FEL - VT
Jednoduchý ekonomický software pro malého podnikatele

Vypracoval: Jiří Meixner
Vedoucí: Ing. Michal Valenta
Oponent: Ing. Martin Molhanec, CSc.


Tato stránka obsahuje dokumentaci k mé diplomové práci. Jedná se o konverzi z MS Word 2000, tak prosím omluvte zhoršenou kvalitu obrazu :-). Přiložil jsem i posudky od oponenta a vedoucího ve formátu obrázků. Bohužel jsem opoměl v dokumentaci zdůraznit mé ujednání s vedoucím, což se výrazně promítlo v posudku oponenta. Při zadávání diplomové práce jsme se s vedoucím rozhodli klást důraz na implementační část projektu, vzhledem k jeho praktickému použití. Druhým důvodem bylo to, že úplná dokumentace by byla velmi rozsáhlá a ani bych ji nestihl celou vytvořit za jedno období určené pro práci na diplomové práci. Tuto dohodu komise při mé obhajobě akceptovala a hodnotila moji diplomovou práci známkou výborně.

Anotace
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit systém, který by zjednodušil činnost soukromých podnikatelů při vedení jednoduchého účetnictví a vyplňování daňových i jiných formulářů spjatých s jednoduchým účetnictvím. Systém byl navržen pro plátce DPH. Tento systém bude také nabízet možnost časového sledování cen vybraného zboží z elektronických ceníků.
Celá diplomová práce se dá rozdělit do čtyř základních bloků. Nejdříve se na základě prvního průzkumu náročnosti práce určí vhodné metodologie a technologie. Ve druhé části se provede důkladná analýza problematiky související s vedením jednoduchého účetnictví a analýzy ceníků. Třetí část je implementační a ve čtvrté části jsou popsány postupy testování systému a jeho instalace.


DOKUMENTACE k JESpMP ... 80 stran A4 Aktualizace 16.1.2003
Prezentace diplomové práce ...6 stran A4 Aktualizace 18.1.2003
Posudek diplomové práce od vedoucího 10.2.2003
Posudek diplomové práce od oponenta 10.2.2003