Semestrální práce

z

Programovacího jazyka C++

 

V jazyku C++ jsem objektově naprogramoval konzolovou aplikaci pro správu denních hodnot kurzů různých měn. Kurzy se načítají z dat dodávaných z adresy http://truXoft.com/kurzy/ v textové podobě. V úvodu programu se načtou kurzy z adresáře EML v aktuálním adresáři a kurzovní seznamy ze souboru seznamy.ini, taktéž z aktuálního adresáře. Dále se v programu řiďte dle jeho instrukcí.

 

Něco málo o datech :

Kurzy označené CNB jsou převzaty z České národní banky a jejich platnost je uvedená v tabulce. V odpoledních hodinách jsou již většinou uváděné kurzy platné až následující pracovní den.

Kurzy označené IMF jsou vypočítány podle aktuálních kurzovních tabulek Mezinárodního měnového fondu. IMF používá k výpočtům hodnot výsledky na burzách v New Yorku a ve Frankfurtu. K přepočtu na koruny byl použit XDR kurz CNB.

Všechny hodnoty jsou bez záruky.

 

Programové části:

Pkurzy.exe              - spustitelný exe soubor

Pkurzy.cpp              - menu programu

Tdatum.cpp     a .h  - vše pro práci s datem

Tobjekt.cpp     a .h  - obousměrně zřetězené objekty, seřazené dle datumu

Kurz.cpp         a .h  - objekt kurz

Sezkurzu.cpp   a .h  - objekt seznam kurzů

Tseznam.cpp   a .h  - vše pro práci s řetězeným seznamem typu TObjekt

Kurzrada.cpp  a .h  - řada kurzů

Kurzsez.cpp    a .h  - kurzovní seznam

seznamy.ini             - soubor s kurzovními seznamy

Adresář EML          - soubory s kurzy

 

Přiložený program má následující strukturu:

 

Tdatum   - vše pro práci s datem

        short intden

        short intmes

        short introk

 

TObjekt  - obousměrně zřetězené objekty, seřazené dle datumu

|       Tdatum   datum

|       TObjekt *dalsi

|       TObjekt *před

|

|-------Kurz

|       double   hodn

|       char *   zdroj

|

\-------SezKurzu

        Tdatum * datumdo

        KurzRada rada

 

Tseznam  - vše pro práci s řetězeným seznamem typu TObjekt

|            double   min

|            double   max

|            double   avg

|            TObjekt *posl

|            int      pocet

|   static Tseznam *seznam[100]

|   static int      pocetseznamu

|

|-------KurzRada  - řada kurzu

|       char *   kod

|       char *   mena

|

\-------KurzSez   - kurzovní seznam

        char *   popis