Oponentůra rešerše pro NM - Tisk a kopírování pro studenty K336
Vypracoval: Jiří Meixner dne 1.12.2001


-20 bodů - CHYBY A PŘEKLEPY cca. 33

-10 bodů WWW stránky:
- překlep v mailu
- proč má levý Frame posuvník?
- stránka autor snad ani nemusela být, kdyby se mail dal pod jméno v horním Framu
- podtržené slovní spojení - hlavičky požadavků, které nejsou odkazy
- nefungující odkaz - chybí # ( náklady OKI )
- lépe volit barvy v tabulce OKI, aby se zvýšila čitelnost (hlavně záhlaví)

Pozn. - grafika a provedení webu je sice jednoduché, ale přehledné, snad jen na konci každé kapitoly mohl být odkaz na další v pořadí

-30 bodů Obsah:
- chybí důvod proč síťové zařízení, i když většině lidí z K336 to jasné je
- u HP chybí přehledná tabulka s vybranými parametry jako u OKI
- u HP alespoň jednoduchý popis zařízení vlastními slovy bez větších odborných především HP zkratek a názvů
- u HP náklady, co je v nich všechno zahrnuto
- u HP i OKI chybí výrazně napsaná maximální velikost stránky A4,A3,A3+ ap. a zda-li se jedná o barevné nebo jen černobílé zařízení
- u HP i OKI chybí jaké standardní funkce kopírky jsou nabízeny a jaké ne (zoom,jas,kontrast,barevnost ...), toto je jen částečně u HP a to v nepřehledném oficiálním textu
- u porovnání mi chybí porovnaní kopírovacích funkcí, nákladů a vlastní zhodnocení kvality a ceny za evidenci uživatele
- ve slovníku mi chybí popis zkratek skriptovacích jazyků PCL
- chybí jakékoliv linky na firmy, distributory, produkty či nezávislé recenze
- přeci jen menši rozbor při oddělených zařízeních, když je problém s účtováním kopírek, co třeba dotovaná kopírka a samostatná tiskárna?

Pozn. - zátěž také konzultovat v COPY centru v Dejvicích a modifikovat ho dle počtu studentů K336 nebo u kopírek na strojní fakultě a vedle vchodu do školy z Karlova nám.

Klady
- slovník má spoustu zajímavých pojmů, které se ani v práci nevyskytly
- slovník má anglickou výslovnost
- pojetí této práce - vysvětluje svoje kroky a nezatěžuje nás produkty, které nevyhovují požadavkům