Definice akceptačního testu pro projekt SI3:

Systém videopůjčovny a filmů

Symbolické označení projektu: SVAF

 

Šéf projektu:

 Jiří Meixner

 

Řešitelé projektu:

Jiří Meixner

Jan Žďárek

Radek Brettschneider

Josef Lottes

Pavel Šubrt

 

Kontakt na řešitele projektu:

Jiri.Meixner@seznam.cz

Zdarekj@cs.felk.cvut.cz

Brettsr@email.cz

PepaL@cbox.cz

Pavel.Subrt@volny.cz

 

Vedoucí projektu:

Ing. Jan Vrána

 

Podmínky akceptačního testu:

Pro instalaci systému SVAF je třeba počítač PC řady Pentium a vyšší na němž jsou schopny běžet OS Win 98/ME nebo Win2000. Dále je třeba mít možnost na takovémto systému instalovat SW (mít k tomu administrátorská práva, dostatek místa na HDD - řádově 10 MB).

 

Pro část prohlížeče filmů a kazet jsou třeba nainstalovány a zprovozněny následující SW a ovladače:

 

Pro hlavní část systému SVAF, videopůjčovnu, realizovanou přes www rozhraní jsou třeba nainstalovány a zprovozněny následující SW a ovladače:

·        Pro případ Win 2000 navíc: Internet Information Services IIS 4.0 a vyšší

 

Pro provedení akceptačního testu bude dodána testovací DB.

 

Požadovaná dokumentace:

 

 

 

Požadované akce:

Administrátor

Akce 1. Vytvoření uživatelského účtu

 

Obsluha

Akce 2. Prohlížení údajů o zákaznících

Akce 3. Vytvoření nového zákazníka

Akce 4. Změna údajů zákazníka

 

Akce 5. Prohlížení údajů o filmech

Akce 6. Vytvoření údajů nového filmu

Akce 7. Změna údajů filmu

 

Akce 8. Prohlížení údajů o kazetách

Akce 9. Vytvoření údajů nové kazety

Akce 10. Změna údajů kazety

 

Akce 11. Prohlížení údajů o výpůjčkách

Akce 12. Evidence rezervací kazet

Akce 13. Evidence výpůjček kazet

 

Uživatel

Akce 14. Připojení k WWW rozhraní

Akce 15. Zobrazení údajů o kazetách

Akce 16. Zobrazení rezervací

Akce 17. Provedení rezervace

Akce 18. Zrušení rezervace

Akce 19. Prohlížení výpůjček

 

Poznámky:

·        Akceptovatelné řešení projektu zahrnuje vlastní řešení a požadovanou dokumentaci.

·        Řešení bude akceptováno na základě akceptačního testu.

·        Dokumentace je akceptovatelná, pokud odpovídá požadavkům na kvalitu dokumentace projektu pro SI3.

·        Součástí dokumentace je vždy definice akceptačního testu.

·        Součástí dokumentace jsou vždy zdrojová média.

·        Obecné pravidlo pro akceptační test: na základě dokumentace projektu lze ze zdrojových médií vytvořit a instalovat produkt, který po spuštění vyhovuje podmínkám akceptačního testu a lze s ním úspěšně provést akce uvedené v definici akceptačního testu