Vypracoval: Jiří Meixner

Dne : 27.5.2001

Skupina: ČT 16:15

Semestrální práce

z předmětu

Jazyk SQL

 

Zadání:

            Vytvořte databázi  pro jednoduché účetnictví ve zjednodušené formě. Databáze by měla obsahovat údaje peněžního deníku a pomocných knih DKP a režie. Databáze by také měla sledovat změny  v peněžním deníku.

            V peněžním deníku se bude zaznamenávat datum, typ dokladu (faktura, zálohová faktura,  paragon, výpis bankovního účtu), číslo dokladu, částka, která byla přijatá či vydaná, zda-li se platilo v hotovosti či bankovním převodem a jestli byl vydán  i nějaký poplatek při placení (složenkou, clearingový poplatek ap.). Také se bude zaznamenávat sazba DPH a kód, pro rozlišení položek v peněžním deníku.

            V pomocné knize DKP se bude zaznamenávat globální název DKP pro daný doklad. Pro jednotlivé položky DKP na dokladu se bude zaznamenávat jméno položky, vydaná částka, sazba DPH, počet nakoupených jednotek, počet zůstatkových jednotek a datum, kdy došlo k odpisu jednotek.

            V pomocné knize režie se bude zaznamenávat globální název režie pro daný doklad. Pro jednotlivé položky režie na dokladu se bude zaznamenávat jméno položky, vydaná částka a sazba DPH.

 

Datové schéma:

 

 

Databázové rozšíření:

1.  Při vkládání nového řádku do peněžního deníku, jeho opravě či smazání se do tabulky LOG budou zaznamenávat informace o typu změny, toho konkrétního řádku v peněžním deníku s daným kódem a informace kdy byla tato změna provedena.

 

2.  Při vkládání nových informací do peněžního deníku se bude kontrolovat správné zadání datumu, existující kód a možné zadání pro typ dokladu, informaci o výdeji či příjmu, způsobu platby a sazbě DPH. Správné možnosti budou čerpány z tabulky INI. Také se dle kódu naplní tabulky pro DKP a režii.

 

Soubory:

 

soubor *.SQL

Popis

restart

Odstranění všeho potřebného a znovu vytvoření i se zkušebními daty

jutable

Vytvoření tabulek i s integritními omezeními a komentáři

judrop

Odstranění tabulek i s integritními omezeními a komentáři

seq

Vytvoření potřebných sekvencí

seqdrop

Odstranění potřebných sekvencí

insert

Skript pro vložení zkušebních dat

tr

Trigger pro databázové rozšíření 2.

tr_log

Trigger pro databázové rozšíření 1.

v_denik

Skript pro vkládání nových informací do peněžního deníku

v_kod

Skript pro vkládání nových kódů

v_jedn

Skript pro vkládání nových jednotek

fce_cv_denik

Funkce vracející aktuální hodnotu sekvence seq_denik

fce_cv_dkp

Funkce vracející aktuální hodnotu sekvence seq_dkp

fce_cv_rezie

Funkce vracející aktuální hodnotu sekvence seq_rezie