obraz18.gif
Podrobnosti o nabídce vydavatelství vh press
Miloslav Vohralík, vh press
Jungmannova 1403, 500 02 Hradec Králové
tel.+fax: 049/55 38 969 (495 538 969)
e-mail: bio.noviny@tiscali.cz
milan.42@tiscali.cz, milan42@volny.cz
Vydává časopisy
www stránka časopisu BIO
měsíčník pro trvale
udržitelný život
- vychází od roku 1997
- předtím od roku 1993
Bionoviny
jako jediný časopis
v ČR se systematicky
věnuje:
obraz20.gif
obraz21.gif
obraz22.gif
obraz23.gif
obraz24.gif
obraz25.gif
obraz26.gif
www stránka časopisu Výzva na kanále
časopis uživatelů občanských radiostanic CB - síbíčkářů
- vychází od 1995, k dostání v prodejnách CB techniky, přes CB kluby, na předplatné
obraz27.gif
obraz28.gif
obraz29.gif
obraz30.gif
www stránka časopisu Národ sobě
obraz31.gif
obraz32.gif
obraz33.gif
Podrobnosti o nabídce vydavatelství vh press