Chci koupit / I'd like to buy

Obecně mám zájem o veškerý Atari hardware, který není v seznamu věcí, jež vlastním. Rád ujmu čehokoli použitelného s logem Atari, co by chtěl někdo vyhodit. Přednost dávám kompletním exponátům, tj. včetně originálního obalu, dokumentace, ...

Generally I am interested in all the Atari hardware not mentioned in my Atari fleet lists. I would like to take anything useful with Atari logo somebody wants to through away. I prefer komplete exponats i. e. including original box, documentation, ...


K výměně / Exchange


na prodej / for sale


1) Hardware:

joystick Atari Deluxe               250.00

2) Knihy / Books:

Mikroprocesor 6502 - popis instrukcí (28 stran)  5.00
Design Mister, Mikronotes (38 stran)        7.00
Pascal - Mikrocentrum Brno (39 stran)       8.00
Uživatelský popis programu Atariwritter (36 stran) 9.00
Atari spravodaj Tlmače č. 1/1989 (64 stran)    3.00
Atari Syncalc (88 stran, Tlmače)         10.00
QROS & QTOS - turbo (17 stran, Tlmače)       4.00
Atari XL/XE - QMEG Operating System (14 stran)   5.00
Atari XL/XE: Manuály a kódy - Flop (20 stran)   9.00
Hry 6 - manuály Flop (80 stran)          15.00
Flight Simulator - manuál (60 stran + mapy!)   15.00

Atari zpravodaj Praha 1/1990 (40 stran)      9.00
Atari zpravodaj Praha 1/1992 (68 stran)      9.00
Atari zpravodaj Praha 602 3/1988 (16 stran)    6.00
Příloha AZ Praha X - Kyan Pascal (64 stran)    10.00
Příloha AZ Praha XIII - Turbo Basic XL (94 stran) 15.00
Osobní počítač Atari 800 XE - návod k obsluze   15.00
Atari počítač 800 XE / 130 XE - návod k obsluze  20.00
Programujeme na ATARI - základy ... (153 stran)  25.00
Disketová jednotka XF 551 pro počítače ATARI    5.00
BW DOS - uživatelská příručka pro Atari XE/XL ... 10.00
BW-DOS 1.30, B-Tape 1.0 - uživatelská příručka   10.00

Atari Portfolio - přenosný PC (140 stran)     20.00
Atari Portfolio - paralelní rozhraní (24 stran)  10.00
Atari Portfolio - rozšíření paměti (12 stran)   10.00
Příloha AZ Praha ST - ... programování MC 68000  20.00
Zpravodaj Atari klub Praha ST 6 - GFA Basic 3.0  15.00

Atari ST a hudba - programování Yamaha YA 2149   15.00
Atari ST SIGNUM 2.0 - popis programu (31 stran)  15.00
Mr. Basic Atari - výukový list 10 (17 stran)   10.00
Mr. Basic Atari - výukový list 11 (9 stran)    10.00
Jumbo jet - manuál hry (2 listy A4)        3.00
ČÍŽEK 3.x a 4.x - přehledná tabulka (list A4)   2.00


[Zpět] [Homepage] mailto:milarb@volny.cz