Atari Shocking

(verze 1.2, 2002-09-17)

V tomto textu bych chtěl široké ataristické veřejnosti předložit pro mne často až neuvěřitelné zážitky s užíváním počítačů Atari, čímž chci přispět hlavně k tomu, aby se případní čtenáři vyvarovali stejných chyb, problémů a nárazů jakými jsem prošel kdysi já.

Text začal vznikat po mém neblahém podezření na to, že v mém Falconu shořel napájecí zdroj po připojení starého originálního Atari ovladače, přičemž mi nebyla známa ta základní ataristická vědomost, že zapojení těchto osmibitových ovladačů se liší od normy pro neosmibitové stroje, a to tak, že u počítačů ST a Falcon za jistých okolností zablokují klávesnici.


Osmibitové počítače Atari nejsou osazeny procesory Motorola 6502 ani 65C02! Jejich řídícím obvodem je napodobenina zmíněných obvodů vyráběná přímo firmou Atari, ale se dvěma zaměněnými piny. Z toho např. vyplývá, že v případě poruchy procesoru v počítači Atari XL nebo XE nelze tento nahradit výše jmenovanou standardní součástkou.

Počítače Atari 800 XL (a patrně i další osmibity) jsou po polití alkoholem (např. koňakem) schopny dále pokračovat bez větších problémů v provozu. Po několika dnech se však začnou projevovat defekty klávesnice (nefunkčnost některých kláves) v důsledku rozleptávání spojů na kontaktní fólii klávesnice [za tento jedinečný experiment patří "dík" mému mladšímu sourozenci].

Kontaktní fólie klávesnic jsou velmi náchylné na poškození také u modelové řady XE. Zde hrozí velké nebezpečí při častém odpojování a zapojování klávesnice do konektoru na hlavní desce. Snadno dojde k ohnutí jednoho z rohů fólie a tím se stanou nefunkční některé důležité klávesy (např. reset). Když se u mne tento problém vyskytl, snažil jsem se nefunkčnost kláves Start, Select a Option řešit externími (zvonkovými) spínači s vodiči připájenými přímo na konektor klávesnice. Došlo však ke zkratu a nenávratnému poškození chipu GTIA.

Jedna ze sérií počítačů Atari 800 XE (made in China) má vadný chip GTIA. Závada se projevuje nekorektním vykreslováním barevných pixelů v grafických režimech 9, 10 a 11. Závadu lze odstranit výměnou zmíněného chipu nebo jednoduchým hardwarovým přípravkem, jehož autorem je Jiří Bernášek.

Existují dva typy dotykových tabulek (Touch Tablet) pro osmibitové počítače Atari, jsou to Atari a Koala. Oba typy jsou téměř kompatibilní až na to, že mají reversní vertikální stupnici. Tj. horní poloha v programech pro Atari tablet se bude jevit jako poloha u spodního okraje při použití tabletu Koala.

Tiskárna Atari 1027 není optimalizovaná pro práci s počítači řady XE. Projevuje se to tím, že tiskárna kupříkladu, pokud vůbec začne, po vytisknutí několika řádků tisknout prostě přestane. Je potřeba vyměnit tranzistor, který ovládá SIO port tiskárny. Je označen číslem Q9 a je schovaný uprostřed hlavní desky pod plechovým stíněním spolu se dvěma integrovanými obvody. Jako vhodné náhrady doporučuje Ing. Richter tyto typy tranzistorů: KC238, KC239, BC546, 2SC1740. Posledně jmenovaný je prý shodný se součástkou používanou v disketových jednotkách Atari XF 551, je prý drahý, ale kvalitní. Při montáži je nutno dbát zvýšené opatrnosti, neboť 2 nožičky nového tranzistoru je tuším nutno překřížit.

Staré originální Atari joysticky (Standard Joystick Controller CX40, Deluxe Joystick Controller CX24, Joypad Controller CX78, ...) nefunguji korektně s počítači řady ST a Falcon. Je to způsobeno odlišným zapojením signálů pro tlačítka fire, která uměly osmibity rozeznávat jako A a B. Připojení těchto joysticků ke zmíněným neosmibitovým počítačům způsobí totální zablokování klávesnice počítače po prvním resetu nebo zapnutí. Při připojení joysticků až po resetu jej lze běžně používat. V závěru nutno podotknout, že mé podezření na poškození zdroje u Falcona v důsledku připojení Atari joysticku se nepotvrdilo.

Osmibitové Atari mají napětí v sériovém portu 5 V. Počítače ST, TT a Falcon (ale i IBM PC) však mají na všech sériových portech 12 V. Při snaze o připojení osmibitového k výkonnějšímu počítači není tedy možné pouhé signální propojení jejich konektorů - hrozí spálení chipu Pokey. Tento problém lze vyřešit speciálním kabelem s převodníkem napětí nebo úpravou portu na cílovém počítači. Speciální 5 V port Modem 1 pro Falcon vymyslel Ing. Jiří Richter, ale návod lze najít i v dokumentaci k programu 800 XL DJ.

Port centronics je u modelů ST řešen jiným (dokonalejším) způsobem než porty u IBM PC. Proto na něj nelze bez problémů připojovat zařízení jako je scanner nebo jiné periferie vstupního charakteru, které jsou uzpůsobeny primitivnějšímu jednosměrnému IBM PC portu. Ty pro obousměrnou komunikaci využívají pomocných signálů, které naopak ST ve svém portu nemá. Připojování zmíněných periferií k ST je proto nutno řešit alternativními způsoby - např. pro připojování scannerů Epson se společně s paralelním portem využívá i jeden signál z MIDI rozhraní [viz též můj text o zapojení různých kabelů nebo JoyAIP].

Jedna z výrobních sérií počítačů Atari 1040 STE (v ČR je prodávala firma Flop Rožnov pod Radhoštěm) má vadný chip DMA, což se projevuje neschopností bezchybně spolupracovat se sběrnicí ACSI/SCSI (nelze tedy připojit harddisky, CD-ROM, ...). Závadu lze údajně odstranit "pouhou" výměnou zmíněného chipu. To je však komplikováno jednak tím, že je daný obvod těžko k sehnání, ale také faktem, že chipy ve zmíněné výrobní řadě nejsou osazeny v paticích, nýbrž přímo na několikavrstvé základové desce počítače.

Při osazování paměti RAM do modelů STE a podobných, které mají paměť na krátkých SIMM modulech ve čtyřech slotech, se musí obsazovat stejnými (ve smyslu velikost, ale i značka, rychlost apod.) SIMMy sloty 1 a 3 a zbývající nechat volné. Případně je možno obsadit i sloty 2 a 4 navzájem stejnými SIMMy, ne však nutně stejnými se sloty 1 a 3. Podobná situace je i u paměťových karet pro Atari TT030. Odlišná je však situace u IBM PC a paměťových karet pro Atari Falcon (např. FX Card), kde paměťové banky tvoří dvojice slotů 1,2 a 3,4.

Falcon má oproti modelům ST(E) mj. tu výhodu, že mimo zvukového výstupu disponuje i zvukovým vstupem. Leckoho však zklame, že tento vstup není přizpůsoben standardní hlasitosti signálního zvukového výstupu (audio out z CD-ROM, TV Scart, ...), ale jistému typu profesionálních mikrofonů. Všechny vstupy se proto budou na normálních hladinách hlasitosti jevit jako přebuzené. Tento problém lze odstranit např. vložením odporu (max. 100 kiloohm) do vstupního konektoru (jack 3.5 mm) [viz též JoyAIP]. Některé Falcony (zvláště zmodernizované stroje MK II) mají port již upravený interně, a proto je vhodné před sháněním odporů a pájením kabelů stav vstupu vyzkoušet.

Koprocesor Motorola MC68882 (např. pro Falcon) se vyrábí ve více provedeních a v několika různých taktovacích frekvencích, na což je nutno pamatovat při nákupu těchto chipů. Marginální rozdíl v ceně se totiž může odrazit v diametrálním rozdílu výkonu.
Nedá mi to, abych na tomto místě nezmínil historku, kdy jsem se já sám na jaře 1998 v jednom pražském obchodě ptal na koprocesor MC68882... "Počkejte chvíli. Na skladě ho nemáme, ale podívám se do katalogu, jestli by se dal dovézt. Jo, je to tady, byl by to Philips a dodali bychom Vám ho tak do měsíce. Stál by 45891,-- (slovy: čtyřicet pět tisíc osm set devadesát jedna)". I po formálním ujištění se z mé strany, zda nejde o omyl, stál prodavač pevně za výše zmíněnou pěticifernou číslicí. Nabídl mi neostyšně ještě provedení 16 MHz za "přijatelnějších" Kč 44950,--.

Atari Falcon má zálohované hodiny reálného času. Řešení, kdy je napájecí akumulátor integrován v jednom obvodu s hodinami se však může jevit nešťastné, když přestane akumulátor sloužit svému účelu. Potom je nutné vyměnit celý hodinový chip. To není ani snadné, ani laciné. Mnohem elegantnější řešení bylo zvoleno u počítačů Atari TT030, které mají hodiny napájené z alkalického 3 V článku. Ten se vybije zvláště při dlouhodobém nepoužívání počítače, což je příklad mnoha TT030 z druhé ruky. Stalo se to i mně, a jelikož jsem nechtěl kupovat drahý článek (stojí asi Kč 300,--), zakoupil jsem 2 tužkové články a držák. Použil jsem kabel s konektorem z původního článku a hodiny TT šlapou jako hodinky už déle než rok.

SCSI řadiče v počítačích Mega STE jsou konstrukčně velmi omezené, z čehož vyplývá například nemožnost připojení více než jednoho SCSI zařízení a nekompatibilita s některými harddisky (nutno každý před zakoupením vyzkoušet). Údajně existuje možnost toto omezení hardwarově odstranit. Bližší informace může sdělit Zdeněk Valter. Poznamenávám jen, že i přes fyzickou podobu s Mega STE disponují počítače Atari TT030 mnohem dokonalejší hardwarovou výbavou a s jejich SCSI řadičem jsem dosud nezaznamenal sebemenší problém.

Herní console Lynx má na horní straně dva konektory se stejným vnitřním průměrem: Headphones (sluchátka) a Power (energie). Důrazně se NEdoporučuje zasunovat kabel od napájecího zdroje do konektoru Headphones nebo jiného konektoru, než Power. Taktéž se NEdoporučuje pouštět na vstupu vyšší napětí než 9 V. K tragédii může totiž snadno dojít již při 12 V, což mám naneštěstí vyzkoušeno.

Herní console Lynx, deklarovaná vždy jako šestnáctibitová, je řízena osmibitovým procesorem Motorola 6500.

Šedesátičtyřbitová herní console Atari Jaguar je řízena šestnáctibitovým procesorem Motorola MC 68000. Má však i několik dalších zákaznických chipů (přezdívané Tom & Jerry), které odvádějí potřebnou práci v oblasti grafiky a zvuku.

K mechanikám CD ROM pro Atari Jaguar byl v České republice dodáván neoriginální síťový adaptér. To bylo pravděpodobně dáno snahou distributora v ČR ušetřit na originálním značkovém hardwaru. Výsledkem nekvalitní náhražky, která po čase začne produkovat vyšší napětí, bylo mnoho poškozených CD ROM. Nenávratné porušení signalizovala hlavička monotónně popojíždějící a snažící se neúspěšně číst. Závadu nelze odstranit. Doporučuje se proto nepoužívat neoriginální napájecí adaptéry.


Případy, kdy po zapnutí počítače zůstala černá obrazovka, ačkoliv kontrolka napájení na počítači svítila:


[Zpět] [Homepage] mailto:milarb@volny.cz