[Ekonomie]


S ekonomií jako společenskou vědou jsem se setkal poprvé během mého pětiletého studia na Obchodní akademii Olomouc v období 1991-1996. Ve studiu této často nepochopené a neprávem opovrhované vědní disciplíny jsem úspěšně pokračoval až do února 2002 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Nyní pracuji jako ekonom pro jednu neziskovou organizaci v Olomouci.

Ze všech proudů ekonomické vědy, se kterými jsem se stihl v průběhu mého studia a samostudia seznámit, mne nejvíce upoutal liberalismus. Bohatým zdrojem mých informací z této oblasti je Liberální institut. Pro zájemce o seznámení s problematiku liberalismu připravuji text, který formou simulovaného rozhovoru vysvětluje mými slovy některé názory tohoto myšlenkového proudu, které bývají nepřesně chápány a interpretovány.

Mám vážné výhrady vůči vstupu do současné zbyrokratizované Evropské unie, takže by se dalo říci, že jsem euroskeptik. Své názory na tuto problematiku podrobně rozebírám ve své diplomové práci na téma Evropská unie a hospodářská svoboda (188 kB, zip verze 64 kB).


[Zpět] [Homepage] [English version of this page] mailto:milarb@volny.cz[Euroskeptik]