Základy ovládání - CLI


Jádro operačního systému lze ovládat různými shelly, neboli uživatelskými rozhraními. Nejběžnějšími jsou rozhraní textové a grafické, která jsou standardně ovládána klávesnicí a myší. Ze seriálu Star Trek známe hlasové rozhraní a např. z filmu Final Fantasy 3D virtuální display. V tomto textu se budu věnovat popisu textového rozhraní (command line interpretter - CLI) pro Linux a další unixové OS. Různé CLI se liší vestavěnými příkazy, syntaxí pro zadávání příkazů a doplňkovými funkcemi. Nejpoužívanějším CLI je zřejmě bash.

Při přihlašování v textovém shellu je nutné na výzvu "login:" zadat uživatelské jméno. Dále je třeba ověřit totožnost pomocí hesla zadaného na výzvu "Password:", které se při psaní nezobrazuje. Pokud bylo jméno nebo heslo zadáno nesprávně, objeví se znovu výzva "login:". V případě úspěchu se objeví přihlašovací text a řádek k zadání příkazu zvaný prompt. Prompt bashe může vypadat například takto:

[milar@Ekonom milar]#

Hlavní ovládací obrazovce se říká konzole. Unixové systémy nabízejí tzv. virtuální konzole, což jsou obrazovky, mezi nimiž je možné přepínat. Na každé virutální obrazovce může běžet nejen jiný program, ale i jiný CLI (např. sh, tcsh, pdksh) spuštěný třeba i jiným uživatelem.

Některé kombinace kláves mají zvláštní význam:

Některé znaky zadávané do příkazového řádku mají také zvláštní význam:

Výše zmíněné speciální znaky lze použít i v emulátoru terminálu v grafickém prostředí.

Poznámky k práci s myší:

Seznam nejpoužívanějších příkazů k dispozici v samostatném souboru (anglicky). K nejoblíbenějším příkazům patří alias, pomocí něhož lze již existující příkazy přejmenovat nebo vytvořit jejich zkratky. Příkazy lze také zapisovat do textového souboru, a ten potom spouštět jako skript (dávku). Díky této vlastnosti, schopnosti práce s proměnnými, cykly a podmíněnými odskoky lze bash chápat jako programovací jazyk.


[Zpět] [Homepage] mailto:milarb@volny.cz