Základy ovládání - X11


Jádro operačního systému lze ovládat různými shelly, neboli uživatelskými rozhraními. Nejběžnějšími jsou rozhraní textové a grafické, která jsou standardně ovládána klávesnicí a myší. Ze seriálu Star Trek známe hlasové rozhraní a např. z filmu Final Fantasy 3D virtuální display. V tomto textu se budu věnovat popisu grafického rozhraní ( X Window System - X11) pro Linux a další unixové OS.

Při přihlašování v grafickém shellu je nutné na výzvu "Login" (Jméno) zadat uživatelské jméno. Dále je třeba ověřit totožnost pomocí hesla zadaného na výzvu "Password" (Heslo), které se při psaní nezobrazuje. V prostředí X bývá možné zvolit si také okenní manažer, neboli typ desktopu, se kterým chce uživatel pracovat. Nejpoužívanějšími okenními manažery jsou KDE, Gnome, WindowMaker a Fvwm. Pokud bylo jméno nebo heslo zadáno nesprávně, objeví se znovu výzva "Login" (Jméno). Jinak se spustí příslušný okenní manažer a pracovní plocha přihlášeného uživatele.

Systém X Window umožňuje práce v několika (až 16) virtuálních obrazovkách, mezi nimiž lze přepínat. Na každé z obrazovek mohou být otevřena okna různých aplikací, což práci v grafickém prostředí značně zpřehledňuje. Co X naopak neumožňuje, je klasické přepínání rozlišení za chodu. X se spouští zpravidla v maximálním definovaném rozlišení. Přepnout lze potom jen do přednastavených nižších rozlišení, ale s tím, že obsah původního zobrazení zůstává stejný a nové rozlišení zobrazuje jen jeho výsek, který sleduje pohyb kurzoru.

Standardní kombinace kláves, které mají zvláštní význam:

Poznámky k práci s myší:

Zajímavostí je, že celý systém X Window funguje na síťovém principu, a to i když pracoje jen na lokálním počítači. X se chová jako server, a všechny aplikace v něm spuštěné jako klienti. To umožňuje spouštět aplikace z jednoho počítače v síti na jiných počítačích, které provozují X servery. Ty jsou dostupné pro mnoho typů operačních systémů (FreeBSD, MiNT, MacOS, MS Windows, ...). Pro X Window System i jednotlivé Window manažery existuje mnoho uživatelských programů. Za jednotlivé skupiny můžeme jmenovat:


[Zpět] [Homepage] mailto:milarb@volny.cz