node milarb, Olomouc

Bydlím na okraji Olomouce, kam vyjma telefonní linky nedosahují žádné (cenově dostupné) elektronické komunikační kanály. Vítám proto aktivity CZFree.net, která se pomocí cenově dostupné technologie (především WiFi) snaží budovat amatérské metropolitní počítačové sítě.

Abych se mohl k těmto aktivitám připojit, musel jsem nejdříve zjistit situaci ve své lokalitě a najít bod, na který bych se mohl připojit. Bydlím ve čtyřpatrovém domě, proti kterému stojí jeho dvojče, které mi značně brání ve výhledu. První snímky jsem pořídil z oken na obou stranách domu. Výsledky nebyly moc optimistické:

fotografie z východního okna fotografie z balkonu

Jak vidno, na východě mi výhled na nejbližší node zakrývá "dvojče" a na západě mi ve výhledu na jednu z nejvyšších budov města (vodojem) brání novostavba. Bylo tedy nutno posunout úvahy do vyšších sfér - na střechu. Výhodou v případě našeho domu je to, že šlo patrně o jednu z posledních staveb bytového domu s komíny do každého bytu. Ty se prakticky za mého života nepoužívaly, ale zajišťují mi exkluzivní spojení se střechou:

průřez naším domem

Vzdálenost vrcholku komínu od místa vedle krbu, kde bude stát router, (potažmo tedy délku koaxiálního kabelu) odhaduji na 15 metrů, což podle zkušených uživatelů CZFree není problém. Vydal jsem se proto na střechu, abych tam obhlédl situaci. Hned po růlezu okénkem jsem se jal stoupnout na špičky, abych viděl přes hřeben střechy a můj pokus byl korunován úspěchem - přímo a krásně vidím nejbližší node JardaK:

pohled na JardaK

Potom jsem šel k ústí našeho komínu, vedle kterého se kromě hromosvodu (či bleskosvodu ?) ukázal být jakýsi pozůstatek stožáru bývalé antény, který by se pro instalaci mojí WiFi mohl hodit:

pohled na komin pohled na komin

Problémem při montáži antény může být to, střecha je úplně nová a je tedy nutno maximálně dbát na její nepoškození (zvl. pak na tašky). Proto bude pro přístup ke komínu nutný žebřík, který mám již zamluven. Pokud by nebylo možné využít pahýl po bývalé asi TV anténě, bude možné nějakou tyč uchytit k cihlové stěně komínu. Logistickým problémem by mohla být šířka průlezu na střechu, což je čtverec o straně 40 cm:

průlez na střechu

V bytě postupují práce pomalu ale jistě dál. lokální ethernet RJ45 s hubem a čtyřmi stanicemi běží. Router je v závěrečné fázi příprav. Má disk s nainstalovanm Debian GNU/Linux 3.0, zatím nechodící 3com Etherlink III a zapůjčenou v něm mám i XI-626.


[Zpět] [Homepage] mailto:milarb@volny.cz