Apache

a virtuální servery

[o úroveň výše]

Asi jedno z nejlepších nastavení je toto:

<VirtualHost 194.XXX.XXX.XXX>
	RewriteEngine on

	RewriteLogLevel 0
	RewriteLog /www/doc/www.moje_domena.cz/logs/rewrite.log

	RewriteCond   %{HTTP_HOST}  ^([^.]+)\.moje_domena\.cz      [OR]
	RewriteCond   %{HTTP_HOST}  ^www\.([^.]+)\.moje_domena\.cz
	RewriteCond           /www/doc/www.moje_domena.cz/www/%1	-d
	RewriteRule   ^/(.*)     http://www.moje_domena.cz/%1/$1   [L]

    ServerAdmin admin@moje_domena.cz
    DocumentRoot /www/doc/www.moje_domena.cz/www/

    ServerName www.moje_domena.cz
    ServerAlias moje_domena.cz *.moje_domena.cz

    CustomLog /www/doc/www.moje_domena.cz/logs/access.log full
    ErrorLog /www/doc/www.moje_domena.cz/logs/error.log

</VirtualHost>

Další rady

Zakázání prohlížení adresářů, když tam není index.html ....

Musíš vypnout volbu Indexes např.
<Directory />
  Options None
  AllowOverride None
</Directory>

Český překlad chybových kódů v http protokolu-

100 - Pokračovat
101 - Přepínání protokolů
200 - OK
201 - Vytvořeno
202 - Přijato
203 - Neautoritativní informace
204 - Žádný obsah
205 - Obnovit obsah
206 - Částečný obsah
300 - Vícenásobné volby
301 - Přesunuto trvale
302 - Nalezeno
303 - Viz další
304 - Nezměněno
305 - Použij proxy
307 - Přesunuto dočasně
400 - Špatný požadavek
401 - Neautorizován
402 - Vyžadována platba
403 - Zakázáno
404 - Nenalezeno
405 - Metoda nepovolena
406 - Nepřípustné
407 - Vyžadována autentikace proxy
408 - Překročen časový limit
409 - Konflikt
410 - Zrušeno
411 - Žádost o délku
412 - Podmínka nesplněna
413 - Požadavek je příliš velký
414 - URL je příliš dlouhé
415 - Nepodporovaný typ média
416 - Requested Range Not Satisfiable
417 - Expectation Failed
500 - Interní chyba serveru
501 - Nezavedeno
502 - Špatná brána
503 - Služba nedostupná
504 - Brána neodpověděla
505 - Nepodporovaná verze HTTP

[o úroveň výše]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:23:44