Jaké jsou přepínače souboru Boot.ini a co umějí?

[o úroveň výše]

V souboru BOOT.INI je realizován startovní rozskok (multiboot) a také spouštěcí parametry pro start systému Windows NT. Běžná instalace vytvoří vždy dvě varianty startu. Jednu bez parametrů a druhou, vypadající takto:

NT4="Windows NT Server Version 4.00 [VGA mode]" /basevideo /sos

Přidané parametry vidíme vpravo, začínají vždy lomítkem a oddělovačem je mezera. Zde si popíšeme přesný význam všech dostupných možností.

/MAXMEM =

Umožňuje omezit WindowsNT na použití pouze určité velikosti paměti. Číslo udává velikost v MB. Paměť vyšší než tuto adresu bude systém zcela ignorovat.

/BURNMEMORY=

Přiměje WindowsNT k zapomenutí na existenci určeného objemu paměti. Číslo opět udává velikost v MB. Parametr je obdobou předcházejícího, ale s opačnou logikou zadání.

Proč taková omezení uvádět? Například při podezření na špatnou spolupráci čipů paměti od různých výrobců tím můžeme odstranit chybný provoz či start systému. Nebo můžeme takto simulovat, jak by vypadala rychlost našich aplikací, pokud bychom se rozhodli zmenšit objem paměti v našem počítači.

/ONECPU

Parametr je dostupný jen pro víceprocesorové systémy. Zajistí, že WindowsNT budou používat pouze jeden procesor.

/NUMPROC=x

Opět pro víceprocesorové systémy. Systém bude používat pouze zde určený počet procesorů.

/SOS

Při startu Windows NT budou vypisovány informace o všech ovladačích nahrávaných systémem.

/BASEVIDEO

Použije pouze standardní VGA ovladač pro spuštění Windows NT, bez ohledu na aktuální nastavení v ovládacím panelu.

/NODEBUG

Zamezí inicializaci ladících informací – debugging. Na obrazovce nebudou v případě chyby žádné informace.

/CRASHDEBUG

Zavede se debugger, ale zůstane neaktivní, pokud nenastane chyba jádra systému. V tom případě program vypíše informace o chybě.

/DEBUG

Aktivuje odlaďovač chyb. Povolí kernel-mode debugging.

/DEBUGPORT=

/BAUDRATE=

Umožní nastavit port (standard je COM1) a rychlost portu (standard je 19200) pro vzdálené ladění (remote debugging). Rovněž zapne odlaďování, není třeba samostatně spouštět /DEBUG.

/3GB

Změní rozložení user a system virtuální paměti. Běžné je 2GB pro aplikaci a 2GB pro systém. /3GB Změní rozložení na 3GB aplikaci a 1GB pro systém. Funguje pouze po aplikování Service Pack 3 a pouze v NT Enterprise Edition a pro aplikace schopné využít 3GB rozdělení.

/PCILOCK

Zamezí dynamickému přidělování IO/IRQ pro PCI zařízení a použije konfiguraci určenou BIOSem. Běžně systém NT přiděluje parametry dynamicky.

/NOSERIALMICE =

Zakáže detekci seriové myši na určeném COMx portu - potřebné tam, kde na uvedeném portu je jiné seriové zařízení, s kterým by detekce myši kolidovala. /NOSERIALMICE bez parametru zakáže detekci na všech portech.


[o úroveň výše]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:23:44