Den v týdnu

[o úroveň výše]

Jak zjistit, jaký byl den v týdnu v zadaném dni - psáno v pascalu

PROGRAM Day;
USES Crt;

PROCEDURE Figure_Day;
CONST
  con : ARRAY [0..6] OF STRING= ('Neděle','Pondělí','Úterý',
'Středa','Čtvrtek','Pátek','Sobota' );
VAR f,m,y,d,tot : INTEGER;
BEGIN
  WRITELN;
  WRITE ( 'Enter month (i.e. MM) : ');
  READLN ( m );
  WRITE ( 'Enter the day (i.e. DD) : ');
  READLN ( d );
  WRITE ( 'Enter Year (i.e. YYYY): ');
  READLN ( y );
  IF m < 3 THEN
    F := 365 * y + d + 31 * (m - 1) + trunc ((y -1) / 4) 
	-trunc (0.75 * trunc ((y - 1) / 100) + 1)
  ELSE
    f := 365 * y + d + 31 * (m - 1) - trunc (0.4 * m + 2.3)
	 + trunc (y / 4) - trunc (0.75 * trunc (y / 100) + 1);
  tot := f MOD 7;
  WRITELN ( 'Day of week : ', con[tot] );
END;

BEGIN
Clrscr;
Figure_Day;
READLN;
END.

[o úroveň výše]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:23:44