MSDOS.SYS - soubor ve Windows 95/98

[o úroveň výše]

Msdos. sys - textový soubor ve Windows 95 a Windows 98. Co se v něm dá nastavit a případně si tak zrychlit najíždění Windows do pracovního stavu je uvedeno níže. Možné hodnoty jsou řazeny pokud možno tématicky. Soubor musí mít délku alespoň 1024 B, a proto je z větší části vyplněn řádky začínajícími středníkem a se spoustou ‚x‘

Položky ze sekce options jsou tyto:  BootConfig, BootMenu, BootMenuDelay, BootMenuDefault, BootGui, BootMulti, Network, BootWarn, Logo, DrvSpace, DblSpace, BootDelay, BootFailSafe, BootKey, BootWin, LoadTop, DoubleBuffer, AutoScan, BootSafe, DisableLog, Logo, SystemReg, WinVer

Položky ze sekce Paths: WinDir, WinBootDir, HostWinBootDrv, UninstallDir

Položky sekce [options]

BootConfig=

Určuje způsob startu Windows. Standardní nastavení je BootConfig=1 (startuje se dle standardního nastavení). Další možností je BootConfig=0 (dovoluje použít jiné nastavení pro start). Tato funkce je bohužel nezdokumentovaná a pracuje pouze pod Windows 98 a vyšší.

BootMenu=1

Toto nastavení zajišťuje do budoucna zobrazení spouštěcího menu v němž lze volit způsob startu (normální, krokování atd.) při každém startu Windows. Implicitní hodnota je 0 (menu musíme vyvolat ”ručně”) Toto menu je na obrazovce implicitně 30 sekund a  pak se zvolí implicitní položka.

BootMenuDelay=X

Spouštěcí menu zůstává na obrazovce jen určitý počet sekund – nastavíte jej právě jako hodnotu X. Standardní nastavení je 30 s. Pokud se uživatel během této doby nerozhodne, použije se implicitní volba, tj. 1  (normální) za normálních okolností a 4 (bezpečný režim) v případě, že při předchozím běhu Windows 95 došlo k havárii.

BootMenuDefault=X

Nastavuje automaticky spouštěný režim Windows. Hodnotu X můžete volit z čísel zobrazených u jednotlivých spouštěcích režimů, které se zobrazují v menu.

Následující řada nastavení v souboru msdos.sys ovlivňuje přídavné funkce:

BootGui=X

Pokud zadáte hodnotu 0, Windows se nespustí, systém čeká na zadání příkazu.

BootMulti=X

Zadáte-li hodnotu 0, zmizí ze spouštěcího menu volba Restartovat počítač v režimu MS-DOS. Pokud nastavíte hodnotu 1, můžete, aniž by se spouštělo menu, přerušit start Windows 95.

Startovací menu pak nebude obsahovat možnost zavedení staré verze DOS ani v případě, že jsme si ji na disku ponechali.

Network=X

Jde o nastavení nouzového režimu práce v síti. Windows se automaticky spouštějí s parametrem 1.

BootWarn=X

Pokud necháte hodnotu 1 (standartní hodnota), zobrazí se ve spouštěcím menu startovací funkce funkčních kláves F5, Shift+F5Shift+F8.

Logo=0

Urychluje start Windows, jelikož se nezobrazí úvodní logo (s pozadím nebe s oblaky).

DrvSpace=0

Windows standardně při startu zavádějí ovladač Drivespace pro komprimované disky. S nastavením 0 tento ovladač obejdete.

DblSpace=0

Aktivuje ovladač Doublespace pro disky s komprimovanými daty, pokud tento komprimovací prostředek máte instalován. Zamezíte-li nastavením 0 zavedení tohoto ovladače, připravíte se tak o možnost přístupu ke komprimovaným datům.

BootDelay=X

Jestliže během startu Windows uvidíte na obrazovce hlášku Startuje se systém Windows 95, můžete ve standardním případě stisknutím klávesy F8 vyvolat spouštěcí menu. Velmi často se ovšem hláška na monitoru jen mihne. Zadáním hodnoty v sekundách zajistíte, jak dlouho bude zpráva na monitoru vidět. Implicitní nastavení jsou jen dvě sekundy. Nastavení prodlevy při startu v sekundách. Možnosti nastavení jsou od 0 do 2.

BootFailSafe=0

Nastavením 1 dosáhnete v případě, že Windows mají nějaký problém, např. s ovladači, že automaticky poběží v nouzovém režimu.

BootKey=0

Takto zamezíte uživatelům používání funkčních kláves ke spouštění nouzových režimů nebo spouštěcího menu. Pokud je chcete opět povolit, zadejte hodnotu 1.

BootWin=0

způsobí, že se bude implicitně zavádět starý operační systém (lze použít pouze pro DOS 5.x a 6.x). Standardní nastavení odpovídá volbě

BootWin=1

a implicitně zavede Windows 95.

LoadTop=0

Zakáže zavedení souboru command.com a ovladačů pro komprimované disky do horní části paměti.

DoubleBuffer=0

Toto nastavení deaktivuje dvojitý buffer pro disky SCSI; ten má smyspouze u starších typů pevných disků, které by občas mohly mít problémy se správou paměti.

AutoScan=

Nastavuje automatické spouštění aplikace Scandisk po nekorektním pádu Windows. Standardní hodnota je AutoScan=1 (výzva uživateli, po 60 sekundách autmatické spuštění Scandisku). Další nastavení jsou AutoScan=2 (automatické spuštění Scandisku bez výzvy uživateli) a AutoScan=0 (nespouští Scandisk). Pozor, pracuje pouze pod Win95 OSR2 a vyšší.

BootSafe=

Povolíte startovat Windows v "Safe mode", tedy zobrazit tuto položku v menu Windows. Standardně je nastavena na hodnotu 1 (povoleno). Další možnost je 0 (zakázáno).

DisableLog=

Standardně nastaveno na 1 (vytváří se soubor BOOTLOG.TXT, který obsahuje informace o úspěšnosti zavádění jednotlivých modulů při startu). Hodnota 0 má opačný efekt.

Logo=

Aktivuje nebo deaktivuje zobrazení loga při startu Windows. Standardní hodnota je 1 (aktivní logo). Další a rychlejší možností je 0 (bez loga).

SystemReg=

Standardně je nastavena hodnota 1 (nahrává systémové registry na startu Windows). Hodnota 0 má opačný účinek.

WinVer=

Zobrazuje verzi Windows. V případě Windows 98 WinVer=4.10.1998.

Položky sekce [paths]

WinDir=

Zde nastavujete adresář umístění vašich Windows. Standardní nastavení je WinDir=c:\windows.

WinBootDir=

Nastavení adresáře systému Windows. Standardně WinBootDir=c:\windows.

HostWinBootDrv=

Nastavuje diskovou jednotku, ze které systém chceme startovat. Standardně je to disk C.

UninstallDir=

Nastavuje adresář odinstalování Windows. Standardně UninstallDir=c:\.


[o úroveň výše]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:23:44