Zápisy do registrů pro Windows 95,98,NT4.0

[o úroveň výše]


Jak zablokovat uživateli možnost měnit nastavení obrazovky ?

Je možno zablokovat každou nastavovací kartu samostatně

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"NoDispAppearancePage"=dword:00000001
"NoDispBackgroundPage"=dword:00000001
"NoDispScrSavPage"=dword:00000001
"NoDispSettingsPage"=dword:00000001


Jak zablokovat uživateli možnost měnit nastavení Internet Exploderu ?

Je možno zablokovat každou nastavovací kartu samostatně

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
"SecurityTab"=dword:00000001
"GeneralTab"=dword:00000001
"Privacytab"=dword:00000001
"ContentTab"=dword:00000001
"ConnectionsTab"=dword:00000001
"ProgramsTab"=dword:00000001
"AdvancedTab"=dword:00000001


Štvou vás programy co po sobě nechávají zápisy v položce Přidat nebo odebrat programy?

Tak v registru HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Uninstall najděte položku příslušného programu a odstraňte ji.


Chcete mít speciální ikonku pro jeden z disků ?

Příklad ikony pro virtuální disk H: v registru vytvořit větev
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Drive
Icons\H\DefaultIcon]
do hodnoty (výchozí) zadat umístění ikony, např. "c:\windows\explorer.exe,2"


Dejte svému počítači ALIAS jméno

V registru do sekce HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters dopište položku OptionalNames


Co zapsat do Registry Windows, aby se program spustil/spouštěl sám ?

do sekce [HKEY_LOCAL_MACHINE] vkládáme do "sekce" [software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\] tyto čtyři klíče - pokud již neexistují:
RunOnce spustí program právě jednou po spuštění Woken a přihlášení uživatele
Run spustí program vždy při spuštění Woken a přihlášení uživatele
Runservices spustí program ještě před přihlášením uživatele
RunServicesOnce to samé ale jen jednou...

do těchto klíčů se přidá následující položka a je to..
"Nazev"="C:\\ADRESAR\\APLIKACE.EXE"


Jak při odinstalaci smazat sama sebe ?

Do sekce v registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
vložíme např. tento řádek "command.com /c del TvujUninstaler.exe"


Jak spravit pozici okna Internet Exploderu

V sekci HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Internet Exploder\Main je třeba smazat položku Windows_Placement


Zobrazte opravdu všechny přípony souborů

V registrech prohledejte větev HKEY_CLASSES_ROOT a najděte tam výskyty NeverShowExt a právě tuto položku smažte. Toto ale nečiňte v podklíči HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID.


Odstranění šipky z ikony zástupce

V HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile smaž položku IsShortCut, obdobně HKEY_CLASSES_ROOT\piffile ...


Udělejte s klávesami Windows krátký proces, pokud vám vadí při práci nebo při hraní, můžete je vypnout. Stačí do registrů v klíči

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion \Policies\Explorer

Přidat novou DWORD položku NoWinKeys a přiřadit ji hodnotu 1. Zadáním hodnoty 0 nebo smazáním položky zase klávesy aktivujete. Bude nutné restartovat počítač kvůli promítnutí změn.


jak zobrazit písmena disku před jejich názvem
Podíváte-li se např. prostřednictvím Průzkumíku Windows na disky ve vašem počítači, zjistíte, že systém Windows XP u nich nejprve zobrazuje název a teprve až potom písmeno, které jim náleží. Pokud byste chtěli, aby to bylo obráceně, musíte provést menší úpravu v registru Windows. Otevřete registr a vyhledejte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. Přepněte se na pravou stranu a vytvořte novou hodnotu DWORD. Tu pojmenujte jako ShowDriveLettersFirst. Poklikejte na ni a vepište číslo 4. Nyní operační systém restartujte.


[o úroveň výše]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 25.01.2004 18:16:15,
automatický update proveden 09.07.2006 21:47:17