Server Side Includes (SSI)

Zde jsou vysvětleny funkce základních SSI tagů a jejich použití. Využití tohoto seznamu vyžaduje základní znalosti práce s SSI.

Break:

<!--#break -->
použití: zastaví přenos dat ke klientovi, zbytek stránky za tagem nebude odeslán.

Config:

<!--#config parametr="hodnota" -->
použití: nastavení výstupu SSI

Parametry:

errmsg zpráva při chybě SSI
timefmt formát data a času, "%d.%m.%Y" odpovídá dd.mm.rrrr
sizefmt formát velikosti souboru

Tady jsou hodnoty parametru (nepřeložené)

CODE PURPOSE OF CODE
%a abbreviated weekday name
%A full weekday name
%b abbreviated month name
%B full month name
%c locale's appropriate date and time representation
%C default date and time format
%d day of month - 01 to 31
%D date as %m/%d/%y
%e day of month - 1 to 31 (single digits are preceded by a blank)
%h abbreviated month name (alias for %b)
%H hour - 00 to 23
%I hour - 01 to 12
%j day of year - 001 to 366
%m month of year - 01 to 12
%M minute - 00 to 59
%n insert a newline character
%p string containing AM or PM
%r time as %I:%M:%S %p
%R time as %H:%M
%S second - 00 to 61
%t insert a tab character
%T time as %H:%M:%S
%U week number of year (Sunday is the first day of the week) - 00 to 53
%w day of week - Sunday=0
%W week number of year (Monday is the first day of the week) - 00 to 53
%x Country-specific date format
%X Country-specific time format
%y year within century - 00 to 99
%Y year as CCYY (4 digits)
%Z timezone name

Echo

<!--#echo var="promenna"-->
použití: vložení proměnné

Proměnná může být hodnota zaslaná z formuláře nebo lze použít následující systémové proměnné (nejsou to všechny):

DOCUMENT_NAME lokální cesta k dokument na serveru
DOCUMENT_URL URL
QUERY_STRING_UNESCAPED řetězec za ? - parametr
DATE_LOCAL datum a čas na serveru
DATE_GMT greenwichský čas
LAST_MODIFIED poslední aktualizace
REMOTE_ADDR IP klienta
QUERY_STRING parametr
SERVER_SOFTWARE
SERVER_NAME
GATEWAY_INTERFACE verze CGI
SERVER_PROTOCOL
SERVER_PORT
REQUEST_METHOD metoda přenosu dat (post/get)
PATH_TRANSLATED plná cesta k souboru
SCRIPT_NAME
REMOTE_HOST DNS jméno klienta (popř. IP)
AUTH_TYPE metoda autentifikace klienta
REMOTE_USER uživatelské jméno klienta pro server
REMOTE_IDENT jméno při autentif. RFC931
HTTP_USER_AGENT jméno prohlížeče
REFERER odkud kl. přišel
FROM jméno (e-mail) klienta
FORWARDED proxy po cestě
ACCEPT_LANGUGE seznam použitelných jazyků pro kl.
HTTP_COOKIE

Fsize

<!--#fsize virtual="cesta/soubor.pripona" -->
určí velikost souboru 

goto

<!--#goto ="zalozka" -->
přeskočí obsah dokument až po záložku <!--#label ="zalozka" -->

Include

<!--#include file="soubor.inc" -->
vloží do dokument obsah souboru

pozn. soubor musí být ve stejné složce, jinak musíme použít <!--#include virtual="relativniadresa/soubor.inc"-->

Rozšířené SSI (SSI+)

IF

<!--#if expr="${promenna} = /hodnota/" -->
  vystup 1 
 <!--#else -->
  vystup 2
<!--#endif -->
proměnná může být stejná jako pro tag ECHO, výstup může být další SSI tag...
lomítka jsou místo * - stačí když proměnná řetězec obsahuje.
Např:
<!--#if expr="${HTTP_USER_AGENT} = /MSIE/" -->
  <!--#include file="file1.txt" -->
 <!--#else -->
  <!--#include file="file2.txt" -->
<!--#endif -->

ELIF

stejná funkce jako if s možností řetězení:
<!--#if expr="${HTTP_USER_AGENT} = /WebTV/" -->
 <!--#set var="brtype" value="webtv" -->
 <!--#elif expr="${HTTP_USER_AGENT} = /MSIE 4/" -->
 <!--#set var="brtype" value="msie4" -->
 <!--#elif expr="${HTTP_USER_AGENT} = /MSIE 3/" -->
 <!--#set var="brtype" value="msie3" -->
 <!--#elif expr="${HTTP_USER_AGENT} = /MSIE 2/" -->
 <!--#set var="brtype" value="msie2" -->
 <!--#elif expr="${HTTP_USER_AGENT} = /Mozilla\/4/ && $brtype !=/msie/" -->
 <!--#set var="brtype" value="netscape4" -->
 <!--#elif expr="${HTTP_USER_AGENT} = /Mozilla\/3/ && $brtype !=/msie/" -->
 <!--#set var="brtype" value="netscape3" -->
 <!--#elif expr="${HTTP_USER_AGENT} = /Mozilla\/2/ && $brtype !=/msie/" -->
 <!--#set var="brtype" value="netscape3" -->
 <!--#elif expr="${HTTP_USER_AGENT} = /Mozilla\/1/ && $brtype !=/msie/" -->
 <!--#set var="brtype" value="netscape2" -->
<!--#else -->
 <!--#set var="brtype" value="unknown" -->
<!--#endif -->
 <P>
<!--#include file="$brtype.txt"-->
 

WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:23:44