TCP protokol a IP adresa

Zkratka TCP/IP je složenina dvou zkratek používaných pro označení komunikace v Internetu. V rámci sítí a Internetu dnes drtivá většina provozu probíhá v režii TCP, což je zkratka z anglického Transmission Control Protocol (jehož základy byly definovány počátkem 80-tých let v rámci projektu DARPA americké armády, definici si lze vyhledat pod RFC793). TCP odpovídá za dozor nad korektním doručením dat od klienta k serveru (resp. od odesilatele k příjemci), přidává v rámci komunikace podporu detekce chyb či ztrát dat při přenosech, stejně jako zajišťuje opakování odeslání, dokud nedojde k bezchybnému a kompletnímu doručení dat příjemci.
IP označuje vlastní Internet Protocol odpovědný za přenos datových paketů od jednoho síťového uzlu ke druhému na základě 4-bytové (resp. 32-bitové) adresy (platí pro v současnosti nejrozšířenější IPv4, kterému již bohužel vzhledem k počtu dostupných adres začíná docházet dech a v brzké době dojde k přechodu na IPv6, s nímž se můžete setkat již dnes, neb někteří ISP už i u nás začali nabízet připojení v adresou v rámci IPv6.) V rámci IP má každý veřejný uzel v síti přidělenu svoji jedinečnou adresu. Pro lokální použití v rámci privátních LAN sítí jsou vyhrazeny určité adresní bloky i pro soukromé použití, které nejsou (ani nesmí být) skrze router propagovány dále do veřejné části adresního prostoru.

Tabulka – Rozsahy sítí
Kategorie Nej.bity Maska Max.sítí Max. stanic Rozsah sítí
Class A 0xxx 255.000.000.000 128 16'777'214 0.0.0.0 – 127.255.255.255
Class B 10xx 255.255.000.000 16'384 65'534 128.0.0.0 – 191.255.255.255
Class C 110x 255.255.255.000 2'097'152 254 192.0.0.0 – 223.255.255.255
Class D 1110 1 224.0.0.0 – 239.255.255.255
Class E 1111 1 240.0.0.0 – 255.255.255.255

Vlastní IP adresa zařízení se skládá z adresy sítě, masky sítě
a adresy zařízení v rámci sítě. V základu jsou IP adresy děleny
do tří základních kategorií (class) A, B a C podle velikosti
obsažených adres. Speciální třída D je rezervována pro použití
v rámci hromadného adresování typu multicast. Maska sítě je
bitově koncipované 32-bitové číslo, kde jedničky (zleva)
vyjadřují pozice obsazené adresou sítě a nuly (zprava) pozice
pro číslování zařízení v rámci adresního prostoru dané sítě.
Přidělený adresní rozsah lze dále dělit na podsítě vhodnou
kombinací masky.

Vzhledem k připravovanému přechodu na IPv6 jehož podpora je
v unixových systémech již dlouhou dobu přítomna, je na místě
se zmínit i o tom, jak je koncipována adresa v rámci tohoto
způsobu adresování, kde má adresa vyhrazeno 16 bytů (128 bitů)
a zapisuje se obecně jako sada osmi dvojtečkou oddělených
čtyřmístných hexadecimálních čísel:

0123:4567:89AB:CDEF:0123:4567:89AB:CDEF

Pokud některá část obsahuje jen nuly, lze ji vynechat
(samozřejmě dvojtečky zůstávají), navíc vzhledem k tomu,
že IPv6 bude často používáno jako rozšíření současné IPv4
adresy, lze použít i kombinaci s klasickou „tečkovou“ adresou,
tudíž korektní je například i zápis demonstrující jak
vynechání „nulové“ části adresy, tak spojení s původní IPv4
adresou:

0123::89AB:CDEF:0123:4567:192.168.10.1

Adresace IPv6 rozlišuje mezi variantami unicast (adresace
jednoho uzlu), multicast (adresace všech uzlů ve skupině) a
anycast (speciální varianta multicast adresující jeden uzel
v rámci skupiny). Na rozdíl od IPv4 nepodporuje adresace IPv6
broadcast, ale zabudovaný mechanismus pro multicast zajišťuje
ve výsledku stejnou službu.


[o úroveň výše]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:23:44