Tisk na USB tiskárnách v MS-Dosu

Nastavení v operačních systémech Windows 2000/XP

Obrázky z: Windows XP Home Edition

Hlavní pointou celého postupu je vytvoření imaginární síťové tiskárny, která bude připojena ke sdílené USB tiskárně na tom samém počítači. Pak se tato síťová tiskárna připojí na LPT port, ze kterého lze tisknout ve starých programech pro DOS.

Pokud ve svém počítači již máte síťovou kartu, můžete první krok přeskočit. V opačném případě musíte nainstalovat síťový adaptér, protože pro tisk z DOSu budeme využívat síťové funkce operačního systému.

Instalace síťového adaptéru

V ovládacích panelech vyberte Přidat hardware. V dalším kroku průvodce vyberte, že hardware je již připojen.

Na následující stránce vyberte ze seznamu úplně poslední položku Přidat nové hardwarové zařízení.

Na další stránce vyberte Nainstalovat hardware, který vyberu ze seznamu.

Následovat bude výběr síťového adaptéru, tedy vyberte Síťové adaptéry, dále výrobce Microsoft a vyberte z nabídky Microsoft loopback adapter.

V dalších krocích již nic nenastavujete, jen jste vedeni k samotné instalaci adaptéru.

Zapnutí sdílení tiskárny

V Ovládacích panelech vyberte tiskárny a faxy. V kontextové nabídce požadované tiskárny vyberte položku Sdílení.

A zvolíte volbu Sdílet tuto tiskárnu. Název sdílené položky volte bez mezer a české diakritiky, třeba Canon.

Potvrďte stiskem OK.

Připojení LPT na sdílenou tiskárnu

Spusťte příkazovou řádku (Start – spustit – napište cmd – OK). A zde zapíšete následující příkaz:

net use lpt1 \\127.0.0.1\CANON /persistent:yes

Pro kontrolu provedeme příkaz „net use“, který nám zobrazí něco podobného jako následující obrázek 1.2.gif

V případě, že se k počítači přihlašujeme přes heslo, tak je třeba toto heslo zapsat také do příkazu, aby se připojení vždy povedlo úspěšně. Příkaz bude znít

net use lpt1 \\127.0.0.1\CANON HESLO /persistent:yes

Hotovo

Tím máme hotovou instalaci usb tiskárny na paralelní port (LPT1).

Nyní si můžete vyzkoušet tisk v nějakém programu pro MS-DOS na tiskárnu připojenou k LPT1. Samozřejmě pokud budete chtít připojit tiskárnu na jiný port, místo LPT1 napište ve výše uvedeném příkazu LPT2 nebo LPT3.