Velikonoce

[o úroveň výše]

Taky nevíte, kdy byly či kdy budou velikonoce ? Tak zkuste tohle:

uses crt;
function Velikonoce(Rok:Word):string;
var Ve_A, Ve_B, Ve_C, Ve_K, Ve_P, Ve_Q, Ve_F, Ve_G, Ve_D, 
    Ve_E : LongInt;
Den, Mesic, SRok : String;
begin
Ve_A:=Rok mod 19;
Ve_B:=Rok mod 4;
Ve_C:=Rok mod 7;
Ve_K:=Trunc(Rok/100);
Ve_P:=Trunc(((8 * Ve_K) + 13)/25);
Ve_Q:=Trunc(Ve_K/4);
Ve_F:=(15 - Ve_P + Ve_K - Ve_Q) mod 30;
Ve_G:=(4 + Ve_K - Ve_Q) mod 7;
Ve_D:=((19 * Ve_A) + Ve_F) mod 30;
Ve_E:=((2 * Ve_B) + (4 * Ve_C) + (6 * Ve_D) + Ve_G) mod 7;

if (Ve_D + Ve_E) <= 9 then
begin
Str(22 + Ve_D + Ve_E,Den);
Den:=Using(Den,2,'0') + '.';
Mesic:='3.';
end
else
begin
Str(Ve_D + Ve_E - 9,Den);
Den:=Using(Den,2,'0') + '.';
Mesic:='4.';
end;
if (Ve_D = 29) and (Ve_E = 6) then Den:='19.';
if (Ve_D = 28) and (Ve_E = 6) and (Ve_A > 10) then Den:='18.';
Str(Rok:4,SRok);
Velikonoce:=Den + Mesic + SRok;
end;

var i:word;

BEGIN
writeln (Velikonoce(1999));
END.

Správně jsou dány velikonoce tím, že jsou první neděli po prvním jarním úplňku, který nastává v
Alexandrii. Je to dáno historickými fakty.Pokud chcete znát datum velikončního pondělí, na vhodných místech zařaďte přípočet jedničky do proměnné den.

Funkce Using pouze zarovnává výsledné vypisované datum na dvě místa a převádí číslo na řetězec.


[o úroveň výše]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:23:44