Jak si představuji soutěžní pravidla


Hlavní zásady

Vycházím ze zásady svobodného šíření informací, proto považuji za vhodné, aby se každý mohl s celými pravidly seznámit zdarma nebo za minimální poplatek za vytištění pravidel. V dnešní době není problém umístit pravidla ke stažení na internet. Vyžadovat deník zpracovaný počítačem jedině v pořadatelem prodávaném programu, je také velmi odvážné, když programy pracující s formátem EXCELu jsou v různých kancelářských balících zdarma k dispozici (OpenOffice, StarOfice a 602Pro PC SUITE). Myslím si proto, že pokud má být soutěžní deník zpracován na počítači, musí stačit formát EXCELu.

Vycházím také ze zásady svobody slova, proto pokládám za podivné snahy zakázat dalším členům expedice nesoutěžní, nebodovaná spojení mezi sebou a s dalšími uživateli CB pásma. Zakáz poslechu na pásmu dalším účastníkům expedice považuji za totalitní praktiku. Vidím však pokrok v tom, že zatímco za války za nedovolené vysílání nebo poslech hrozila smrt, po válce vězení, podle představy některých organizátorů stačí jako sankce jen vyloučení ze soutěže. Také by to zvýhodňovalo expedice s nesoutěžícími členy, protože ti nejsou svázáni pravidly. Rovněž povinné předávání nejrůznějších údajů, o které ani převážná většina soutěžících protistanic nemá zájem, považuji za naprosto zbytečné, to už rovnou můžeme chtít po každém spojení chtít po soutěžících expedicích, aby nám sdělily čísla bot všech účastníků.

Další zásady

Soutěžní podmínky musí být rovnocenné pro všechny expedice. Považuji za nesprávné, pokud při spojení dvou expedic za toto spojení dodtane každá expedice různý počet bodů. Je třeba dodržovat zákony a předpisy, zejména Všeobecné oprávnění. V rámci těchto předpisů, které nemůžeme ovlivnit je třeba dát soutěžícím co největší volnost. Zákaz některých kanálů pro soutěž je zbytečný. Vždyť expedice na nevhodně zvoleném kanále stejně nenajde protistanice, nebo bude vystavena velkému rušení (od DTMF nebo PR, navíc některé kanály jsou ve Všeobecném oprávnění vyhrazeny pouze pro PR). Veškerá nutná omezení musí být snadno kontrolovatelná, jinak jsou naprosto zbytečná. Kupodivu též kontrola poslechem na pásmu může být zavádějící, zejména v době počítačového záznamu, střihu a reprodukce v kvalitě několikanásobně přesahující kvalitu CB přenosu. Stalo se, že šibal z Ostravy, kterého se již asi nepodaří zjistit, pouštěl při jedné soutěži do éteru záznam mých relací.

Pravidla mají být jasná a mají mít jednoznačný výklad. Pokud se pokusím některý bod pravidel vyložit jiným způsobem, nedělám to proto, abych pravidel zneužil, ale abych ukázal, že při jiném úhlu pohledu je možné pravidla vidět jinak a je třeba použít jasnější formulaci. Víte například, kdy je vysílací stanoviště na hranici lokátorů, a jak se to pozná? Já jsem schopný poznat, že je vysílací stanoviště na státní hranici, pokud stanici nainstaluji na hraniční kámen, nebo když alespoň vedu koaxiál přes státní hranici. Je odvážné požadovat po všech soutěžících, aby si na expedici nosili GPS pro určení polohy.

Náplň a podmínky soutěže

Náplň soutěže je vhodné volit tak, aby co nejvíce síbíčkářů přitahovala, nikoli odrazovala. Proto značné zvýhodnění dlouhých spojení, dosažitelné za běžných podmínek pouze z nejvyšších hor, mnoho zájemců nejspíše odradí, než naláká. Vymýšlení různých koeficientů, jako za nadmořskou výšku, počet členů expedice, je zajímavá, ale slepá cesta, která končí vymýšlením dalších nových koeficientů za průměr koaxiálu, velikost jídelního stolu a čísla bot.