Kdo je Radek Hrabůvka


Víte, že jsem Bůh?

Matematický důkaz, že jsem Bůh

Víte, že se dá matematickými prostředky dokázat, že jsem Bůh? Já jsem já, Bůh je Bůh — neboli matematicky:

   x = x      / vynásobíme x
  x.x = x.x
  x2 = x2     / odečteme x2
 x2-x2 = x2-x2    / vlevo vytkneme x
x(x-x) = x2-x2    / vpravo podle vzorce a2-b2=(a+b)(a-b)
x(x-x) = (x+x)(x-x) / zkrátíme
   x = x+x
   x = 2x
   1 = 2

Já a Bůh jsme dva. 2=1 => Já jsem Bůh!


Důkaz, že jsem Bůh, pomocí komplexních čísel

1 = √1 = √((-1).(-1)) = √(-1).√(-1) = i.i = i2 = -1

A jelikož 1 = -1, tak taky 3 = 1 a Bůh je trojjediný!


Úvodní stránka