Basa


 

 
 

 

Gytarista

Jak se hraje na basu

Lekce 1 - hudební teorie

Toto je první ze série lekcí, která je zaměřená na stavbu basových linek. Tyto lekce předpokládají jisté základní znalosti o hudební produkci (např. co to jsou noty a doby). Také je dobré umět číst basovou tablaturu (dále jen TAB). Tato první lekce je určena těm, kteří se v těhle věcech ještě moc neorientují.

Pokud víte, kde na své base najít C# nebo co je to čtvrťová nota a umíte se orientovat v TABech, můžete zbytek této lekce klidně přeskočit. Pokud ne, nevadí. Čtěte dál!

Melodie sestávají ze skupin not. Tyto noty jsou začleněny do množin po 12 notách, kterým se říká oktávy a každá nota v oktávě má své jméno. Pokud si sednete k piánu uvidíte, že má 88 klapek. 52 bílých a 36 černých; za každou klapkou se skrývá jiný tón. Jméno každé bílé klapky se skládá z 1 písmene. Ta první (nejvíc na levo) a zároveň nejnižší se jmenuje A, další je H a tak dále (A H C D E F G A H C...). Osmá bílá klapka je také A, ale ve druhé oktávě. Devátá je H, desátá C atd. až do poslední 52. bíle klapky, která je C.

Černé klapky jsou pojmenované podle jejich polohy vzhledem k nejbližším dvoum klapkám bílým. Jednak mohou být pojmenovány s "křížky" s bílou klapkou pod nimi: tj. nejnižší černá klapka je A s křížkem (= Ais = A#). Nad H není žádná černá klapka. Druhá černá klapka je až nad C. Proto je pojmenovaná C# (Cis) atd. Jinak mohou být černé klapky pojmenované podle bílých klapek ihned nad nimi tj. s "béčkem". Takže nejnižší černá klapka může být také pojmenovaná H s béčkem (= Hes = Hb, v ČR také = B, v USA se B rovná našemu H), protože je hned pod bílou klapkou H. S dalšími černými klapkami je to stejné. Můžeme tedy říci, že oba názvy jsou totožné (Ais = Hes, Cis = Des, Dis = Eis...).

Oktáva je od tónu A do tónu G#. Další tón již patří k jiné oktávě. Oktává má tedy 7 bílých klapek a 5 černých. Vlastně je jedno, kde oktáva začíná, je důležité, že má 12 tónů jdoucích po sobě. Může klidně začínat C.

Struny na base jsou naladěny na tóny E (nejhlubší), A, D a G. Pokud tedy zahrajete prázdnou (nikde nedržíte prst na hmatníku na této struně) strunu E a klapku E na piánu, dostanete ty stejné tóny (pokud zvolíte správnou oktávu). Pokud strunu E zmáčknete na prvním pražci (tj. v podstatě posun o 1 pražec) dostanete nejbližší vyšší tón. Tím v tomto případě bude F, protože mezi nimi není žádná černá klapka. Nejbližší vyšší tón je tedy právě F. Struna pod E zahraná naprázdno by měla znít stejně jako A na piánu. Pokud posunete prst o jeden pražec výš (tedy na 1 polohu) dostanete A s křížkem neboli H s béčkem. Na druhém pražci to bude H, na třetím C, na čtvrtém C# (= Db) atd. Pokud víte tohle, měli byste být schopní najít dva nebo tři různé polohy jednoho tónu. Například tón F je na 1. pražci struny E, na 3. pražci struny D, na 8. pražci struny A nebo na 10. pražci struny G. (Struna D na 3. pražci a A na 8. pražci jsou ve stejné oktávě: E na 1. pražci je o 1 oktávu níže a G na 10. pražci je o 1 oktávu výše.) Ujistěte se, že najdete kteroukoliv notu bez dlouhého přemýšlení a že víte na kterém pražci bude znít jaká nota. Alespoň do 12. pražce všech strun.

Další věc, o které se chci zmínit je způsob, jakým jsou tóny rozděleny v čase. Jednotlivé noty jsou rozděleny do taktů. Průměrná písnička má tak 100 taků. Každý takt ma určitý počet dob (obvykle 4 nebo 3, ale i jiné). Každá nota má určitou délku. Nota, která trvá po 4 doby, se nazývá celá nota. Ta, která trvá 2 doby, je půlová a 2 půlové noty trvají stejně dlouho jako jedna nota celá. Obdobně čtvrťová nota trvá jednu dobu, osminová půl doby, šestnáctinová čtvrt doby. Jeden 4 dobý takt má tedy buď jednu notu celou nebo 2 půlové nebo 4 čtvrťové nebo 8 osminových nebo 16 šestnáctinových. Takt může být také složen z not s různou délkou. Takže např. 1 čtvrťová nota, 1 půlová a 2 osminové noty dávají dohromady jeden 4 dobý takt.

Jiné délky mohou být zapsány pomocí teček vedle not. Nota s tečkou se hraje o polovinu její délky déle. Tedy čtvrťová nota trvá jako 2 noty osminové. S tečkou trvá stejně jako 3 osminové noty, tj. o 50% víc.

Poslední důležitou věcí jsou pomlky - tedy čas kdy nástroj nehraje. Je to podobné jako u not. Celá pomlka trvá stejně dlouho jako celá nota. Čtvrťová pomlka znamená to, že basa nebude hrát po dobu trvání jedné čtvrťové noty.

Všechny délky, které jsem říkal nemusí platit u některých druhů jazzu a klasické hudby. Nejlepší je se o to nestarat než to budete potřebovat.

Čtení basové tablatury

TAB je jednoduchý způsob zápisu basové hudby. Existuje mnoho druhů tablatur, ale myslím, že ta následující je taková nejvšeobecnější. TAB je tvořen 4 linkami. V textu se obvykle používají pomlčky. Každá linka odpovídá jedné struně. Na první řádku je struna G, na druhém D, dál A a E.

G------------------------------------
D------------------------------------
A------------------------------------
E----3-------------------------------

Noty se hrají zleva doprava. Stoupající stupnice G dur se tedy zapíše takto:

G------------------------------------
D-------------------2--4--5----------
A----------2--3--5-------------------
E----3--5----------------------------

Nebo taky takhle (s využitím prázdných strun):

G-------------------------0----------
D----------------0--2--4-------------
A-------0--2--3----------------------
E----3-------------------------------

Akordy se dají zapsat někojika čísly nad sebou. A dur je třeba takhle:

G-----9------------------------------
D-----11-----------------------------
A-----0------------------------------
E------------------------------------

tj. hrát prázdnou strunu A, C# na 11. pražci struny D a E na 9. pražci struny G.

Do TABu se také dají zapsat různé techniky přehmatů. To se dělá pomocí speciálních znaků za příslušnou notu. Nejpoužívanější jsou: h - natáhnout z předchozí noty
p - stáhnout s předchozí noty
\ - překlouznou na notu
b - natáknout strunu
S - plácnou do struny palcem pravé ruky (levou rukou pro leváky)
P - bouchnou do struny pravou rukou
t - ťuknout do struny pravou rukou
H - harmonický tón

Takže TAB pro funkovou basu může vypadat takhle:

G---------5P-7h-5p-------------------
D------------------------3b----------
A---0S\5-----------3S-5S----5S-5H---
E------------------------------------

Tlumená nota (nedomáčknutá) se značí x místo čísla:

G------------5--7--------------------
D------------------------------------
A---5--x--x--------5--x--5-----------
E------------------------------------

Podobně se značí pomlka r (rest):

G------------5--7--------------------
D------------------------------------
A---5--r--r--------5--r--5-----------
E------------------------------------

Pokud není jedno, který prst použijete na zmáčknutí struny značí se to číslem pod TAB (1=ukazováček, 2=prostředníček, 3=prsteníček, 4=malíček, and zřídka, 5=palec):

G---------5--7--5--------------------
D------------------------------------
A---0--5-----------------------------
E------------------------------------
  1 1   3 

Stále častěji se do TABů také zapisují délky not a takty. Takty se oddělují svislou čárou přes tab a délky se zapisují písmeny nad TAB (w=celá nota - whole, h=půlová - half, q=čtvrťová - quarter, e=osminová - eighth, s=šestnáctinová - sixteenth). Také se požívají tečky na prodloužení. Příklad:

  w  q s s e q h  q. e e e s s e  h
G-----|----5--7--5-------|-------------5--7--7-|----
D-----|------------------|-3--3--5--7----------|----
A---0-|-5-----------8--5-|---------------------|-5--
E-----|------------------|---------------------|----

 


Copyright © 2000 by Tramp. Optimalizováno pro 800x600, IE 5.0. Vaše dotazy a komentáře k těmto stránkám můžete zasílat na adresu
tramp@volny.cz