DATABÁZE


magazíny

V excelu tabulka, kde co časopis, to list, co sloupeček to ročník, co buňka to číslo. Komentář obsahuje výpisky z konkrétního čísla.

kolejnice

Tabulka, ve které jsou uspořádány běžněji užívané kolejnicové profily. Pro měřítka H0, TT a N jsou uvedeny CODE profily modelového kolejiva.

Dokud máme pár knížek, zoufáme si z nedostatku informací. Jak léta plynou, knihovny plníme ve třech řadách a zoufáme si při hledání informace, která tam někde určitě je. Když jsme si jako děti pamatovali podle obálky ábíčka jaká je tam vystřihovánka, vzadu komix a co je v rubrice čtyři strany pro techniky, bylo zbytečné vést nějaké poznámky. Kdo se po desítkách let má dohledat správného článku v těch hromadách Modelářů, Železničářů, Modelrailroaderů, Gazzetek, Železničních Fandů a mnoha jiných periodik.

Ještě nevím, zda sem dám Excel transformovaný do HTML, nebo spíše skutečný XLS. Jen musím prohlédnout, zda tam nejsou nějaké nevhodné informace.
http://www.volny.cz/vacek