ZABABOV


Lokálky a vlečky

To co je zde uvedeno, není žádné dogma, žádné doporučení, nebo návod. Je to jen pár obrázků s komentářem, které přibližují, jak jsem to dělal já. Někdo v tom možná najde inspiraci, někdo to přeletí očima, že toto není jeho cesta.Mám rád precizní čela a pižlat tento tvar pilníkem z desky překližky se mi již dříve neosvědčilo. Seskládal jsem si čelo z obdélníku překližky a leteckomodelářských smrkových nosníků.Hrany spojovacího otvoru jsou sraženy brusným kamenem na stopce, upnutým do elektrické vrtačky. Celé čelo je přebroušeno pásovou bruskou.Kleště na střihání kolejnic od firmy XURON. Na papíře je vytištěna pokladačka s roztečí a obrysem pražců. Na pražcích je vidět, že se jedná o starý malý lokálkový průřez, žádné mohutné pražce průmyslových plastových podloží. Z průmyslových plastových je tomu nejblíže ROCO. To dřevo nalepené na papíře je držák kolejnicového profilu v poloze hlavou dolu. Střed má délku 16,7mm na krajích nezáleží a zůstavší štěrbina má šíři hlavy použitého kolejiva.Takto může vypadat výsledek, balsové pražce jsem před nalepením na kolejnice a mořením vykartáčoval mosazným kartáčem. Kolejnice H0e pražce KBK a profily CODE 55.Když jsem srovnával, zda je pevnější prosté přilepení pražců na kolejnici, nebo pojištění každého desátého pražce drátkem. Kolej jsem v délce 1m potřeboval odtrhnout od pražců a zvětšit rozchod o 0,1mm. Divil jsem se, jak pevně drží lepený spoj dřevo - kov pouhou disperzí. Zaštěrkovaná kolej je výrazně pevnější, než nezaštěrkovaná.Norma předepisuje poměrně tlusté přívody ke kolejnicím. Proletuji konec lycny, pak jej ohnu v kleštích do L a pájím na pocínované místo. Vše se musí vejít do mezipražcové mezery.Patu kolejnice odřu čisticí gumou na kolejnice (důležité!) a ihned natírám prostor pro dva pražce. Pražce ihned pokládám. Když dojdu na konec, koleje, naředím trochu lepidla a štětečkem zamáznu kout mezi každým bokem pražce a patou kolejnice (to rozhodujícím způsobem zvýší pevnost spoje).Pražce nepokládám v šablonce, ale jen od oka nad předtištěný obdélník. Tím dosahuji rozptylu pražců charakteristického pro ručně stavěné tratě lokálek.Pokladačku tisknu na A4, které si poslepuji do potřebné délky. Kolej pro modul dělám vcelku. Hlavy kolejnic jsou nařezané v délce 9m (podle údajů z pamětní publikace trati). Pražce u imitovaného styku kolejnic mají menší rozteč.Lepidlo i drobné díly mám ve víčkách od všeho možného. Od dětské výživy bývají stohovatelné.Pokud některý spoj kolejnic není imitovaný zářezem v hlavě, ale skutečný, pájím pod patu mosazný drátek. Na délku mezipražcového prostoru jej začistím čtyřhranným pilníkem. Také je potřeba osadit více držáků kolejnicových profilů. Pro dilatující spoj to vypadá podobně, jen se použije lycna ve tvaru OMEGA a kolejivo pokládám přesně proti sobě bez jakýchkoli kolejnicových spojek. Ty později dolepím jako imitaci z obou boků stojiny.Abych zrychlil sesazování stanic, mám v obou jejich polovinách zapuštěné konektory Cannon 9. Je to běžně dostupný konektor, přesně lícující. Konektory mají otvory pro přišroubování a nemusel jsem nic zadávat zámečníkovi. Pro trať jsem zvolil profil "vlečka", shodný s profilem "lokálka", ale umožňující stavět moduly široké jen 300mm. Stanice mám 400mm široké.


Kdo chce vědět více, půjde na www.zababov.cz
http://www.volny.cz/vacek