ovládání pomocí
sériového PIC kabelu od FMS


   Letecký RC simulátor Realflight G2 nepatří mezi freewarové simulátory. Za jeho licenci již musíme zaplatit. Výrobce jej označuje za "levný" simulátor. Jeho cena se pohybuje zhruba od 250USD podle vybavení. V základní verzi je obsaženo:
   Pokud se někomu z Vás dostal simulátor do rukou aniž byste měli originální ovladač, je jeho využitelnost pro nás modeláře vcelku mizivá. Jeden kolega z Moravy mne však upozornil na freewarovy ovladač PPjoy, ktery komunikuje s PIC kabelem. Tento ovladač akceptuje několik typů HW ovladačů. Mimo jiné také sériový kabel s PIC procesorem, který se používá pro freewarový simulátor FMS ve všech operačních systémech, včetně W2K a XP.

   Instalace ovladače nečiní žádné potíže. V nově nainstalovaném menu se objeví několik ikon. Zasuneme kabel, připojíme a zapneme vysílač.
   Nejprave vytvoříme virtuální ovladač pomocí aplikace "Configure Joystick". Po instalaci je jeden joystick již nadefinován, ale ten je pro paralelní port. Tlačítkem Remove ho vymažeme

seznam nainstalovaných virtuálních ovladačů


a vytvoříme nový.
nově vytvořený joystick

Pak nás bude zajímat ikona programu PPjoyCOM. Vybereme si správný sériový port a nastavíme protkol "FMS PIC 19200 baud (0xFF sync)". Nápis "Wait for stream init" se musí změnit na "Reading serial stream".
   
PPjoy komunikuje s PIC kabelem v portu COM1


   Program necháme běžet a pustíme se do mapování kanálů vysílače na jednotlivé osy joysticku. Tentokrát zvolíme v kongiguračním programu funkci Mapping.
volba základního mapování


   Používáme "A" (analogové) kanály. "REV" značí obrácenou výchylku. Buď můžeme vměnit výchylku v ovladači nebo přímo na vysílači.

zkušební namapování vysílacích kanálů
pro jednotlivé osy


   Zbývá poslední - kalibrace. Můžeme kalibrovat přímo v simulátoru nebo použít klibrace joysticku z prostředí windows.

kalibrace obvladače v prostředí Windows


   Chce to trochu cviku než se správně nakalibrují jednotlivé kanaály. Ale nakonec všechny potřebné pumpičky fungují jak mají.

výsledek kalibrace
sloupcové grafy reagují na namapované kanály
křížek osy X/Y je po kalibraci ve sředu pole a reaguje na pohyb ovladače


Nastavení a kalibrace v simulátoru

   Protože nejsem vlastníkem licence na tento simulátor, požádal jsem kamaráda abych se mohl přesvědčit, že kabel skutečně funguje. Při prvním spuštění simulátoru (po instalaci) program hledá originální ovladač. Pokud se mu to nepovede, čeká asi 30 sekund. Bohužel v té době nic nezobrazuje, takže jsem téměř zazmatkoval, jestli se instalace podařila a já kamarádovi nezničil instalaci. Je lépe řídit se pravidlem: "Pokud něco funguje, nehrab se v tom"! Když úspěšně naběhne grafické prostředí, můžeme přistoupit ke kalibraci ovladače. V menu zvolíme položku "Options"-"Controller calibration".V okénku "Controller Type" zvolíme "PPjoy virtual joystick". Pokud jsme nezapomněli zapnout PPjoy COM začnou ukazatele ihned reagovat na ovladač.
Přiřazení kanálu k jednotlivým osám můžeme provést za pomocí "Advanced Setup"


Kalibraci provádíme klasickým způsobem. Než se nám zobrazí toto okno, jsme uporněni, abychom všechny ovladače nastavili do středové polohy.


   A vzhůru do leteckého simulátoru. Mnoho úspěchů.